airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Dysleksi projektet

De første hold lærere, der kan arbejde med tidlig identifikation af elever i risiko for ordblindhed har fået deres kursus beviser
24. april 2023

Grønlandsklærere på yngstetrinnet i Tasiilaq og dens bygder har nu fået deres bevis for tidlig identifikation af elever i risiko for ordblindhed, så der kan sættes tidligt ind med støtte og udviklingsindsatser.

Uddannelsesstyrelsen har i en længere periode beskæftiget sig med et udviklingsprojekt “Dysleksitiltag for skoleelever”. Udvikling af screeningsværktøjer for 1.-3.kl. elever og støttematerialer er centralt for projektet. Forskningen har nemlig vist, at tidlig indsats har den største effekt for elevernes læseudvikling. Der skal gøres opmærksomme på, at testmaterialerne ikke er ordblindetest, men screeningsværktøjer.

Som en del af implementeringen af projektet har Uddannelsesstyrelsen igangsat kurser i perioden 2022-2024 for kommunernes pædagogiske medarbejdere på læseområdet, dvs. grønlandsklærere på yngstetrinnet, rådgivningslærere og ansatte i MISI, som bliver klædt på til at varetage opgaven med tidlig indsats over for læsesvage elever.

Uddannelsesstyrelsen kan nu med glæde at annoncere, at det første udviklingstiltag med udgangspunkt i det grønlandske sprog, skriftsprog og undervisning nu i afslutningsfasen og er klar til at blive overdraget til kommunerne.

Kurser for lærere og relevante fagpersoner indledes i yderdistrikterne, Tasiilaq, Qaanaaq og Upernavik, resten af byer vil siden følge efter.