airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Aningaasaqarneq

Danmarkimi efterskolerneq ilaatigut danskit naalagaaffiannit aamma Namminersorlutik Oqartussanit tapiissutinit ilaatigullu angajoqqaanit/nammineq akiliutinit aningaasalersorneqartarpoq. Qulaani pineqartut saniatigut angajoqqaat akiliutigisassaat allanik ilaqarsinnaapput.
Angajoqqaat akiliutaat / nammineq akiliutit

Angajoqqaat efterskolernerup ilaa namminneq akilertarpaat, taakku taaneqartarput angajoqqaat akiliutaat imaluunniit nammineq akiliutit, tassaallutillu:

 • Nalunaarnermi akiliut
  Tassaavoq allaffissornikkut ingerlatsinermut akiliut qinnuteqaatip tigunerani, isumaqatigiissusiornermi il.il. aningaasartuutit matussusernissaannut atorneqartartoq. Akiliutissap annertussusia efterskolimiit efterskolimut nikerarsinnaavoq.
 • Qularnaveeqqutit
  Tassaapput aningaasat angajoqqaat meeqqap efterskolernerani qularnaveeqqutitut akiligassaat. Efterskolernerup naammassinerani qularnaveeqqutit utertinneqassapput, aserugaasinnaasunut akiliutit ilanngaatigalugit. Qularnaveeqqutit annertussusaat efterskolimiit efterskolimut nikerarsinnaapput.
 • Efterskolit sapaatip-akunneranut akigitittagaat
  Tassaavoq efterskolimiinnerup sapaatip-akunneranut akia. Akiliutip taassuma ilaa danskit naalagaaffiannit Namminersorlutillu Oqartussanit tapiissutinit ilanngaatigineqartarpoq. Efterskolit tamarmik sapaatip-akunneranut akiliutip annertussusissaa namminneq aalajangertarpaat, taamaammallu efterskolimiit efterskolimut nikerarsinnaalluni. Akiliutissaq taanna qaammatikkaartumik akilerneqartarpoq.

Akiliutaasinnaasut allat
 • Atuarnerup unitsinneranut akiliut
  Atuartup efterskolernini ikerinnakkut unitsippagu, atuarunnaarnerup kingornagut sapaatip-akunnerisa aalajangersimasut tamakkiisumik akilernissaat efterskolip piumasarisinnaavaa, tassami danskit naalagaaffiannit tapiissutit atuartup efterskolimi najugaqarunnaarnerani unittarput. Tamanna taaneqartarpoq atuarnerup unitsinneranut akiliummik, nalinginnaasumillu efterskolernissaq pillugu isumaqatigiissummi angajoqqaat atsiugaanni allaqqasarluni.
  Efterskolip toqqarsinnaavaa atuarnerup unitsinneranut akiliutip qularnaveeqqusiussanit aamma angajoqqaat siumoortumik akiliutaanniit ilanngaatiginissaa – tamanna aammattaaq efterskolernissaq pillugu isumaqatigiissummi ersissaaq.
 • Soraarsitaanermi akiliut
  Atuartoq arlaannik peqquteqartumik efterskoliminit soraarsitaassappat, efterskoli akiligassiisinnaavoq, soraarsitsinerup efterskolip aningaasanik annaasaqarnera kingunerisussaammagu. Nalinginnaavoq soraarsitsinermiit soraarsitsinermut efterskolip akiliutissap annertussusissaanik nalilersuisarnera. Nalinginnaavoq pissutsit soraarsitsisinnaanermut tunngasut, efterskolernissamik angajoqqaat efterskolillu isumaqatigiissutaanni allaqqasarnerat.
 • Efterskolimut allamut nuunnermi akiliut
  Ukiup atuarfiusup ingerlanerani atuartup efterskolimut allamut nuunnera angajoqqaanut aningaasartuutaassaaq, tassami efterskolimit meeqqap qimatassaanit atuarunnaarnermut akiliummik akiliisinneqarsinnaapput, efterskolissaanillu nutaamit nalunaarnermut akiliummik qularnaveeqqutinillu akileeqquneqarsinnaallutik. Ukiup atuarfiusup ingerlanerani efterskolimut allamut nuunnermi aningaasartuutissat kr. 10.000 – 15.000-inik annertussuseqarsinnaapput, angajoqqaanillu akilerneqartussaallutik.

Atuartup pilersaarutaareersumik efterskolimit peqannginneranut angajoqqaat akiliutissaat
Efterskolit ilaat atuartup pilersaarutaareersumik atuannginneranut akiligassiisinnaapput. Imaappoq angajoqqaat nalinginnaasumik akiliutaasa saniatigut efterskolit akiligassiisinnaasut, atuartoq pilersaarutaareersumik efterskolimit peqannginnerata nalaani. Assersuutigalugu taama pisoqarsinnaavoq, atuartoq efterskolip juullikkunni atuanngiffeqarneranit sivisunerusumik Kalaallit Nunaanni juullisiussappat.
Immikkut akiliutit, atuartup pilersaarutaareersumik peqannginneranut atatillugu danskit naalagaaffiannit tapiissutit annaaneqartut matussusernissaannut atorneqartarput. Taama pisoqarnerani immikkut akiliuteqartoqartassanersoq, nalinginnaasumik efterskolip angajoqqaallu akornanni isumaqatigiissummi, angajoqqaanit atsiorneqartumi, allaqqasarpoq.

Inassutigineqarpoq atuartoq taamaallaat efterskolip feerianut atatillugu matoqqanerani angalatinneqartassasoq, assersuutigalugu juullimmi atuanngiffiup nalaani – taamaaliornikkut angajoqqaat immikkut akiliuteqarnissartik pinngitsoorsinnaavaat.

Feeriarnernik allanilluunniit peqquteqarluni atuartup efterskolimit atuanngiffissai, siumoortumik efterskolilu isumaqatigiissutigisariaqarput.
Aseruisoqartillugu taarsigassat
Atuartoq efterskolimi atuaqatimiluunniit pigisaanik aserugaqassappat, angajoqqaat taarsiinermut akiliisariaqarput – tamatumani piaarinaatsoornikkut aseruinerit pineqanngillat – tamatumunnga tunngasut aammattaaq isumaqatigiissummi allaqqassapput.

Angajoqqaat akisussaanermut sillimmataat (ilaqutariit sillimmataat) matussusiisinnaanngippat imaluunniit angajoqqaat taamaattumik sillimmateqanngikkunik, atuartup ajoqusiineranut atatillugu akiligassanngortut atuartoq peqatigalugu namminneq akilernissaat pisussaaffigivaat. Taarsiinermut akiliutissat qularnaveeqqutinit ilanngaanneqarsinnaapput, kisiannili aamma taarsigassat qularnaveeqqutinit annertunerusinnaapput.
Efterskolernerup nalaani aningaasartuutissat allat

Meeqqap efterskolertinneranut atatillugu aningaasartuutissat amerlasaqaat, tamannalu soorunami ilaqutariit aningaasaqarniarnerannut sunniuteqassaaq.

Meeqqap efterskolernerata nalaani, meeqqamut tunngatillugu aningaasartuutissat tamaasa angajoqqaat akisussaaffigaat, namminerlu akiliutip/angajoqqaat akiliutaasa saniatigut arlalinnik allanik aningaasartuuteqartoqartassaaq. Ilaatigut makkua aningaasartuutigineqartassapput:

 • efterskolip nassatassatut piumasaanut aningaasartuutit (assersuutigalugu cykeli, qipik, akiseq, qarasaasiaq angallattagaq)
 • atuartup kaasarfimmiussai
 • angallannermut aningaasartuutit (assersuutigalugu sapaatip-akunnerisa naanerini feerianilu ilaqutariinnut attaveqaataasartunut angalanernut)
 • efterskolimiinnermut atatillugu angalanernut akiliutissat (efterskolit ilaanni angalanerit efterskolernermut ilaatinneqartarput, immikkullu akiligassaasaratik)
 • atisat
 • mobiltelefoneqarnermut aningaasartuutit
 • eqqiluisaarnermut atortut (quliutit, deodorantit, nalequttat il.il.), nakorsaatinut aningaasartuutaasinnaasut
 • siumut takorlooriinngisamik aningaasartuutit


Ilaqutariit attaveqaataasartut atuartumut tunngatillugu isumagisariaqalersinnaasaannut aningaasartuutit, angajoqqaat namminneq akilissavaat.

Inassutigineqarpoq angajoqqaat aamma ilaqutariit attaveqaataasartut erseqqissumik isumaqatigiissutigissagaat, aningaasartuutaajunnartut qanoq iliorluni akilerneqartassanersut – aammattaaq aningaasartuutinut siumut takorloorneqareersinnaanngitsunut tunngatillugu – taamatut isumaqatigiissuteqartoqartariaqarpoq, ilaqutariit attaveqaataasartut akuersissummik atsiunnginneranni.

 


Kingullermik nutarterneqarpoq: 26. april 2021