airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Mediefag

Fagsiderne udbygges løbende i samarbejde med fagkonsulenterne.
Nyheder
Inspiration

Materiale - 

1a Fire minutters fristed Jacob Ludvigsen ekko

1b Spørgsmål til fire minutters stilhed

10.a Test musikvideo (3 Links)

Kortfilm - med grønlandske eksempler (eksamens produktioner)

Camilla Andersen fra GUX Nuuk har udarbejdet et spændende forløb til mediefag, hvori hun inddrager eksempler fra grønlandske film

 Kort beskrivelse af forløbet

Beskrivelse af forløb

Målsætning og elevmotivation 

Dette kursus er tænkt som optakt til elevernes eksamensproduktion. Det har en særlig grønlandsk vinkel, så eleverne også får set kortfilm som handler om grønlandsk kultur og emner.

Forhåbentlig vil det give dem lyst til at lave film som har et særligt grønlandsk afsæt. Der vil med elevproduktionen, som eleverne udvikler undervejs, være stor elevaktivering og tæt udveksling mellem praktisk og teoretisk viden.

Forudsætninger 
Kurset er tænkt som et af de sidste forløb på mediefag c og kræver således basisviden om de filmiske virkemidler og dramaturgiske modeller samt kendskab til brug af teknisk udstyr både kamera og redigeringsudstyr.

Imødekommelse af læreplanen
Med forløbet vil man imødekomme følgende læringsmål fra de grønlandske lærerplaner:

a.     Anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film og tv-produktioner

b.     Redegøre for grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold

c.     Betjene optage – og redigeringsudstyr

d.     Planlægge og gennemføre en medieproduktion i grupper

e.     Bestemme faserne i arbejdet med en medieproduktion

f.      Anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser

g.     Udarbejde synopsis og storyboard

h.     Anvende dramaturgiske grundprincipper og forholde sig analytisk til produktionsprocessen og deres egen produktion

Ideer til tværfagligt samarbejde 
Man kunne vælge at vinkle kortfilmsproduktionen, og evt. sammen med klassen vælge et emne, f.eks. gyser eller dokumentar og så lave et samarbejde med f.eks. grønlandsk eller dansk hvor der blev arbejdet med samme emne så eleverne fik en mere fordybet inspiration til deres egne produktioner.

Placering i semesteret
Det vil være oplagt at have det til sidst i forårs semestret, hvor eleverne har haft meget mediefag, så deres produktioner får så høj kvalitet som muligt.

Lektionsplan
Her følger en beskrivelse af undervisningsforløbet lektion for lektion ved brug af nedenstående tabel. En lektion sættes til 50 min.

Alle bilag foreligger i Word eller pdf og navngives efter hvilken lektion de vedrører. Benyt Word hvor det er muligt – det giver andre lærere muligheden for at tilpasse og rette. Bemærk at bilagene nummereres som lektionsnummer samt bogstaverne A, B, C mv for den enkelte lektion.

Læreplaner
Undervisningsvejledning
Niels

Niels Galsgaard Olsen, Fagkonsulent

Samfundsfag, Psykologi, Religion og Mediefag

Niol@kti.gl

Sidst opdateret: 25. juli 2022