airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Virksomhedsøkonomi

Fagsiderne udbygges løbende i samarbejde med fagkonsulenterne.
Nyheder
Inspiration til undervisning

Eksemplariske forløb

Departementet for uddannelse udviklinger i samarbejde med fagkonsulenten og udvalgte lærere eksemplariske forløb til VØ-B. Ordningen er et led i implementering af reformens pædagogiske principper i undervisningen. 


Beskrivelse af forløbet sker ved anvendelse af fagkonsulentens standardskabelon. Denne inkluderer en forløbsplan samt en beskrivelse af følgende: Målsætning og elevmotivation, Forudsætninger, Imødekommelse af læreplanen, Fagenes bidrag, Ideer til tværfagligt samarbejde og Ideel placering i semesteret. 

Største dele af forløbene har været afprøvet i undervisningen tidligere og målet er løbene at revidere forløbene med bidrag fra fagets lærere.Eksemplariske forløb

Forløb til VØ-B

I dette forløb i Virksomhedsøkonomi B introduceres eleverne for udarbejdelsen og anvendelsen af nøgletal fra årsrapporter. Forløbets formål er, at give eleverne ”en værktøjskasse” til hurtigere at kunne danne sig et overblik over den pågældende virksomheds udvikling og nuværende performance samt performance sammenlignet med andre konkurrerende virksomheder i samme branche.

Målsætninger og elevmotivation 
Hvad gør emnet spændende for eleverne? - Dette er et helt nyt fag for eleverne og det er sammen med faget afsætning de fag der adskiller studieretningen for Handel og Økonomi for de øvrige studieretninger. Det er et fag der konkret kan anvendes i alle virksomheder og læreren kan bruge konkrete eksempler fra kendte virksomheder.
Hvordan kan man vinkle emnet for at vække elevernes interesse? - Anvende konkrete eksempler fra elevernes hverdag.
Har emnet betydning for samfundet? - Emnet har stor betydning, da det Grønlandske samfund har brug for effektiv styring af virksomhedernes økonomi.
Hvilke pædagogiske overvejelser er der gjort i forhold til læring i Grønlandsk kontekst, elevaktivering og andetsprogspædagogik? - Store overvejelser er gjort - nærmere beskrivelse senere.

Forudsætninger
Almene eller fagspecifikke kompetencer, som forudsættes for at kunne gennemføre forløbet. Der er ingen fagspecifikke kompetencer men en vis almen interesse i virksomhedsforhold er påkrævet.
Imødekommelse af læreplanen
Dette er som anført et førfagligt forløb der danner basis for de mere konkrete emner. Forløbet danner de kompetencer som eleverne skal have for at kunne forstå de kommende forløb. 

Samspil med andre fag
Til dette forløb indgås der samarbejde med faget Afsætning. Nærmere beskrivelse senere. Ved samspil med ikke-merkantile fag kan dansk bidrage, da lærebogen stadig er på dansk.
Placering i semesteret
Dette forløb danner en fælles udgangspunkt i forhold til arbejde med Virksomhedsøkonomi. Dette er således et introducerende forløb, eller førfagligt - og derfor skal placeres som det første forløb.
Undervisningsforløb
Bilag

Eksamen
Lærerplaner
Undervisningsvejledninger
Links
Nyhedsbrev om VØ fra Berlingske Business
http://www.business.dk/premium/guides/virksomhedsoekonomi
Wikipedia beskrivelse af Erhvervsøkonomi
http://da.wikipedia.org/wiki/Erhvervs%C3%B8konomi
Du kan videreuddanne dig i VØ i mange lande – her f.eks. Tyskland
http://www.bachelorstudies.dk/Bachelor/Virksomheds%C3%B8konomi/Tyskland/
Syddansk universitetsforlag har mange titler og bøger vedr. VØ – tjek dem ud
http://www.universitypress.dk/shop/virksomhedsoekonomi-nr-1317p.html 
Her kan du finde adgangskrav til de videregående uddannelser – nogle kræver VØ.
http://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/ombachelorogkandidat/specifikke_adgangskrav_til_de_videregaaende_uddannelser.aspx 
På Euroinvestor kan du finde nøgletal på en lang række virksomheder og brancher.
http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/bang-olufsen-holding-a-s/2053360 
Her kan du downloade forskelligt materiale vedrørende VØ
http://www.virksomhedsoekonomi.dk/present.html?vis=download 

Peter Rømer, Fagkonsulent

Afsætning, erhvervscase, erhvervsøkonomi, erhversret, informationsteknologi, innovation, international økonomi, markedskommunikation og virksomhedsøkonomi

(+299) 64 23 99

pr@cak.gl

Sidst opdateret: 02. marts 2020