airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Årets obligatoriske og elevvalgte prøver

Her kan du læse om procedurerne for obligatoriske og elevvalgte prøver samt se prøvefag og prøveplan for 2022.
Obligatoriske prøver

Obligatoriske prøvefag er fag, som alle afgangselever skal aflægge skriftlig og/eller mundtlig prøve i slutningen af 10. klasse. De obligatoriske prøvefag er enten faste prøvefag eller udtræksfag. Faste prøvefag forekommer hvert år, mens udtræksfag kan variere fra år til år.

Skriftlige prøver

Faste fag

Udtræksfag

Departementet bestemmer i hvilke udtræksfag, der afholdes prøve på den enkelte skole. 

Mundtlige prøver

De obligatoriske, mundtlige prøver er alle udtræksfag. Departementet for uddannelse udtrækker hvert år 3 prøvefag  fra hver af nedenstående kolonner:

 Kolonne 1  Kolonne 2 Kolonne 3 

Grønlandsk

Matematik

Biologi

Dansk

Fysik/Kemi

Naturgeografi

Engelsk

 

Samfundsfag

 

 

Religion og filosofi

Anmeldelse af elever til årets skriftlige og mundtlige prøver samt opgavebestilling skal være Uddannelsesstyrelsen i hænde senest d. 10. december, jf. Årsplan.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering - kap. 1, §§ 7-9.

Elevvalgte prøver

Udover de obligatoriske, mundtlige prøver, kan alle elever vælge også at aflægge mundtlig prøve i Lokale valg eller i et ikke-udtrukket fag.

En elev, som skal op i eks. Grønlandsk, Matematik og Samfundsfag, kan altså vælge også at tage mundtlig prøve i f.eks. Kunst og arkitektur eller Biologi. Dertil kan elever, der har haft 3. fremmedsprog, også vælge at aflægge prøve i faget.

Elevvalgte prøver erstatter ikke de obligatoriske prøver, men tages i tillæg til disse. Eleverne vælger prøverne ved at udfylde nedenstående formular - valget af prøver er bindende. Skoler skal afvikle elevvalg af prøver i november måned, jf. Årsplan.

Elevvalg

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering - kap. 1, § 9.

iPad ved skriftlige prøver

Pages og Numbers anvendes til de skriftlige 3 og 4 timers prøver.

Indstillinger for Pages:

 • Standard dokumentformat
 • Skrifttype: Calibri Regular
 • Overskrift skrives i størrelse 14-16
 • Øvrig skrift skrives i størrelse 11-14
 • Linjeafstand: 1,2-1,5
 • Sidenummer anføres, fx 1 af 2, 2 af 2

IPad’en må ikke have eller kunne få adgang til internet under hele prøven.

Skolelederen skal derfor sikre, at der ikke er tilgængelig internetadgang i prøvelokalet. Evt. må routere/modem/wi-fi i prøvelokalet slukkes. Det er ikke tilstrækkeligt at iPad’en sættes på ’Flytilstand’ og/eller at slå wi-fi fra på iPad’en manuelt.

Skolelederen skal desuden i god tid inden prøven sikre sig, at alle elever, og tilsynsførende er fortrolige med, at modtage og eksportere dokumenter fra Pages og Numbers.

Instruks til tilsynsførende

Instruks til lærer og tilsynsførende til 3 og 4 timers prøver:

 • iPad’en må ikke kunne tilgå internettet under hele prøven
 • IPad’en må i sprogfagene først benyttes efter samtalerunden.
 • Tastatur må benyttes, hvis eleven ønsker det og har det til rådighed.
 • Alle elever anvender Pages og/eller Numbers.
 • Pages indbyggede stavekontrol og ordbogs App’s må anvendes.
 • Der skal i hele prøvetiden være iPadkyndig til stede i prøvelokalet.

1) Efter samtalerunden udleveres klargjort dokument ved præinstalleret sidehoved1 (Airdrop/USB)
2) Dokumentet åbnes i App’en Pages.
3) Eleven udfylder felterne i sidehovedet. Skolens navn og GR nummer er udfyldt i forvejen.
4) Eleven anvender:
- Standard dokumentformat
- Skrifttype: Calibri Regulator
- Overskrift skrives i størrelse 14-16
- Øvrig skrift skrives i størrelse 11-14
- Linjeafstand: 1,2-1,5
- Sidenummer anføres. Fx 1 af 2, 2 af 2
5) Udregninger m.v. udarbejdet lavet i Numbers indsættes i Pages dokument.
6) Når eleven er færdig eksporteres besvarelsen fra Pages til tilsynsførende i PDF-format. (Airdrop/USB)
7) Besvarelsen udskrives og sendes efterfølgende til censor efter gældende retningslinjer.
8) Besvarelsen slettes fra elevens og tilsynsførendes iPad.

Opstår der problemer med iPad’en af nogen art, skal eleven i stedet anvende hvidt papir og indskrive med holdbar skrift (kuglepen). Prøvetiden udvides ikke udover fastsatte rammer.

 

Atuarfik normualu / Skolens navn og GR-nr:

 

Ulloq / Dato:

Atuartup aqqa / Elevens navn:

Inuup-normua / CPR-nr:

 

Fagi / Fag:

Immikkoortua / Disciplin:

 

Nakkutilliisup aqqa / Tilsynsførendes navn:

 

iPad ved skriftlige prøver
Hent Pages iPadskabelon til skriftlig prøve her (brug iPad): 

Prøveterminer, prøveplaner og prøvekalendere
Gå til
Fag og prøver
Gå til
Prøvevejledninger
Gå til
Censur
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023