airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fag og prøver

Evalueringen ved afslutningen af folkeskolen er et bevis på, hvor meget eleven har lært. Den viser, om eleven har nået de mål, der er angivet i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder.