airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Prøve i 3. fremmedsprog

Prøve i 3. fremmedsprog er en elevvalgt prøve. En afgangselev kan vælge at aflægge mundtlig prøve i 3. fremmedsprog i tillæg til de obligatoriske prøver.
Om prøven

Prøven i 3. fremmedsprog består af en forberedelse og en fremlæggelse, og gennemføres individuelt. Prøven foregår på det pågældende sprog, og der lægges vægt på at eleven kan udtrykke sig i almindelige vendinger på et dagligdags sprog.

Tekstopgivelser

Tekstopgivelserne skal bestå af 30-40 normalsider af

  • Skønlitteratur
  • Sagprosa
  • Andre udtryksformer

Oplæggene skal tage udgangspunkt i læringsmålene og alsidigt repræsentere disse. Det enkelte oplæg skal bestå af skrevet og talt materiale på det pågældende sprog, evt. kombineret med billedmateriale. Oplægget må ikke have været anvendt i undervisningen.

Prøveafvikling og hjælpemidler

Der gives 20-40 minutter til forberedelsen, og 20 minutter til fremlæggelse og karaktergivning.

Under forberedelsen må eleven tage notater og benytte egne noter og ordbøger. Notaterne må medbringes til fremlæggelsen. 

Under fremlæggelsen redegør eleven for oplægget, og der føres en samtale herom.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 9, § 71, 72.

Prøvevejledning

Vejledningen til prøverne i faget 3. fremmedsprog har til formål at tydeliggøre og uddybe de prøvekrav, der stilles i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen.

Ud over præciseringer af prøvekrav indeholder vejledningen en række eksempler på tilrettelæggelse af og indhold i prøverne i 3. fremmedsprog, samt anbefalede undervisnings- og vejledningsformer.

Prøvevejledning

Læreplaner
Årets obligatoriske og elevvalgte prøver
Gå til
Prøveterminer, prøveplaner og prøvekalendere
Gå til
Censur
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023