airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Prøve i Lokale valg

Prøve i Lokale valg er en elevvalgt prøve. En afgangselev kan vælge at aflægge mundtlig-praktisk prøve i Lokale valg i tillæg til de obligatoriske prøver.
Om prøven
Prøven i Lokale valg består af en forberedelse og en fremlæggelse. Den kan gennemføres individuelt eller i en gruppe.

Prøvefag

  • Håndværk og design
  • Kunst og arkitektur
  • Idræt og udeliv
  • Musik, sang, bevægelse og drama

I Lokale valg er det kommunalbestyrelsen, som skal fastsætte regler for prøvernes indhold, afvikling og bedømmelse. Har kommunalbestyrelsen ikke gjort dette, skal skolen afvikle prøverne i henhold til læringsmålene i den vejledende læreplan samt i prøvevejledning for Lokale valg.

Prøveafvikling

Til en individuel prøve gives 20-40 minutter til forberedelsen og 20-40 minutter til fremlæggelse og karaktergivning.

Til en gruppeprøve gives 40-80 minutter til forberedelsen og 40-80 minutter til fremlæggelse og karaktergivning.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 9, § 86.

Prøvevejledning

Vejledningen til prøverne i faget Lokale valg har til formål at tydeliggøre og uddybe de prøvekrav, der stilles i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen.

Ud over præciseringer af prøvekrav indeholder vejledningen en række eksempler på tilrettelæggelse af og indhold i prøverne i Lokale valg samt anbefalede undervisnings- og vejledningsformer.

Prøvevejledning

Læreplaner
Årets obligatoriske og elevvalgte prøver
Gå til
Prøveterminer, prøveplaner og prøvekalendere
Gå til
Censur
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023