airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Prøve i Projektopgave

Alle afgangselever skal afholde mundtlig-praktisk prøve i forbindelse med deres projektopgave.
Mundtlig-praktisk prøve

Prøve i Projektopgave består af en fremlæggelse, der omfatter produktet. Fremlæggelsen kan gennemføres individuelt eller i grupper på højst 4 elever. Fremlæggelsessproget er valgfrit.

 

Prøveafvikling og hjælpemidler

 

Til en individuel prøve gives 20 – 40 minutter til fremlæggelse og karaktergivning; til en gruppeprøve gives 40 – 60 minutter. 

Der skal være mulighed for at anvende en computer i prøvelokalet.
Prøvevejledning i Projektopgaven

Vejledningen til prøven i Projektopgaven har til formål at tydeliggøre og uddybe de prøvekrav, der stilles i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen.

Ud over præciseringer af prøvekrav indeholder vejledningen en række eksempler på tilrettelæggelse af og indhold i prøven i Projektopgaven samt anbefalede undervisnings- og vejledningsformer.

Prøvevejledning

Læreplaner
Projektorienteret arbejde
Gå til
Projektopgave - 10. klasse
Gå til
Censur
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023