airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Prøver i Naturfag

Naturfag kan blive udtrukket til skriftlig prøve for afgangselever.  Biologi, Fysik/Kemi og Naturgeografi kan blive udtrukket til mundtlig-praktisk prøve.
Skriftlig prøve

Skriftlig prøve i Naturfag varer 2 timer og skal indeholde mindst 2 elementer af fagene fysik/kemi, biologi og naturgeografi.

Eleven prøves i forståelse og anvendelse af faglige begreber inden for fagenes læringsmål.

Hjælpemidler

Eleven må benytte alle relevante hjælpemidler, herunder det periodiske system, egne noter, opslagsværker, og lommeregner. Hvis der til det enkelte opgavesæt skal anvendes særlige hjælpemidler, vil det blive meddelt skolerne ved udsendelsen af opgaverne.

Bemærk

Den skriftlige prøve i naturfag er en standardiseret prøve - de forandres ikke fra år til år.

Prøven må derfor ikke anvendes som træningsmateriale i undervisningen, til terminsprøver eller øvelser, og alle skoler er forpligtede til at returnere samtlige ubesvarede prøvesæt til Uddannelsesstyrelsen efter endt prøveafholdelse. 

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 9, § 77.

Mundtlig-praktisk prøve i Biologi

Eleven prøves i praktisk anvendelse af fagets begreber og arbejdsmetoder, valg af fremgangsmåde samt i viden og indsigt i det faglige stof.

Opgivelser

Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof, der omfatter:

 • Menneskets fysiologi
 • Dyr og planter
 • Biologi og teknologi

Prøveform og -varighed

Læreren skal efter samråd med klassen beslutte sig for prøveform a eller b for hele klassen: 

 1. Eleven forbereder sig til et oplæg, der bygger på både praktiske og teoretiske problemstillinger. Eleven må under forberedelsen tage notater, der må medbringes til fremlæggelsen. Under fremlæggelsen redegør eleven for arbejdet med oplægget. Forberedelsen må vare 20-40 minutter; fremlæggelse og karaktergivning varer i alt 20 minutter.

 2. Prøven tager udgangspunkt i et oplæg, der bygger på praktiske og teoretiske problemstillinger. Oplægget skal give eleverne mulighed for at vise indsigt og færdigheder, der vedrører biologi og dets anvendelse. Prøven kan være individuel eller i en gruppe på højst 3 elever, og lærer og censor skal under prøven nå at tale med den enkelte elev. Prøven varer 2 timer med karaktergivning, og der må højst være 6 elever til prøve samtidigt.

Hjælpemidler

Ved prøven må anvendes alle de hjælpemidler, der har været benyttet i den daglige undervisning. Der skal være mulighed for at anvende computer i prøvelokalet.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 9, § 79.

Mundtlig-praktisk prøve i Fysik/Kemi

Prøven varer i alt 2 timer, inkl. opstilling af apparatur, oprydning og karaktergivning. Eleverne bedømmes individuelt, og der må højst være 6 elever til prøve samtidigt.
Til prøven skal eleverne løse en laboratorieopgave – individuelt eller i en gruppe på højst 3 elever. 

Eleven prøves i viden og forståelse af faget, samt i at tilrettelægge fysiske eller kemiske eksperimenter og drage konklusioner. Der lægges vægt på faglig fordybelse og forståelse af større sammenhænge.

Opgivelser

Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof, som omfatter:

 • Naturfaglige arbejdsmetoder
 • Stoffernes kredsløb, egenskaber, og det periodiske system
 • Radioaktivitet
 • Energi, elektricitet og magnetisme
 • Astronomi

Hjælpemidler

Eleverne må benytte alle de hjælpemidler, der har været anvendt i den daglige undervisning. Der skal være mulighed for at anvende computer i prøvelokalet.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 9, § 78.

Mundtlig-praktisk prøve i Naturgeografi

Eleven prøves i praktisk anvendelse af fagets begreber og arbejdsmetoder, valg af fremgangsmåde samt i viden og indsigt i det faglige stof. 

Opgivelser

Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof, der omfatter:

 • Jordens udviklingshistorie
 • Grønlands opbygning og form
 • Råstoffer
 • Klima

Prøveform og -varighed

Læreren skal efter samråd med klassen beslutte sig for prøveform A eller B for hele klassen:  

A) Eleven forbereder sig til et oplæg, der bygger på både praktiske og teoretiske problemstillinger. Eleven må under forberedelsen tage notater, der må medbringes til fremlæggelsen. Under fremlæggelsen redegør eleven for arbejdet med oplægget. Forberedelsen må vare 20-40 minutter; fremlæggelse og karaktergivning varer i alt 20 minutter.

B) Prøven tager udgangspunkt i et oplæg, der bygger på praktiske og teoretiske problemstillinger. Oplægget skal give eleverne mulighed for at vise indsigt og færdigheder, der vedrører naturgeografi og dets anvendelse. Prøven kan være individuel eller i en gruppe på højst 3 elever, og lærer og censor skal under prøven nå at tale med den enkelte elev. Prøven varer 2 timer med karaktergivning, og der må højst være 6 elever til prøve samtidigt.

Hjælpemidler

Ved prøven må anvendes alle de hjælpemidler, der har været benyttet i den daglige undervisning. Der skal være mulighed for at anvende computer i prøvelokalet.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 9, § 79.

Prøvevejledning

Vejledningen til prøverne i faget Naturfag har til formål at tydeliggøre og uddybe de prøvekrav, der stilles i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen.

Ud over præciseringer af prøvekrav indeholder vejledningen en række eksempler på tilrettelæggelse af og indhold i prøverne i Naturfag samt anbefalede undervisnings- og vejledningsformer.

Prøvevejledning

Læreplaner
Årets obligatoriske og elevvalgte prøver
Gå til
Prøveterminer, prøveplaner og prøvekalendere
Gå til
Censur
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023