airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Danskit oqaasiini misilitsinnerit

Atuartut atuarunnaartussat tamarmik Danskit oqaasiini misilitsissapput piginnaasatigut allattariarsornermilu. Saniatigut fagi oqaluttarsiarsorluni misilitsissutitut makitaasinnaavoq.
Pisinnaasatigut misilitsinnerit

Danskit oqaasiini pisinnaasatigut misilitsinneq allattariarsorneruvoq akunnermillu ataatsimik sivisussuseqarluni.

Misilitsinnermi piumasaqaatit atortorissaarutillu

Atuartup ilaatigut oqaatsinik eqqortumik atuisinnaanera oqaatsinillu paasisinnaanera misilinneqassaaq. Misilitsinnermi atuartup ordbogit atuakkallu ujarlerfiusinnaasut allat atorsinnaavai.

Misilitsinnerup ingerlanneqarnera

Atuarfiup pisortaata imaluunniit taassuma sinniisaata pappialanik ilinniartitsisumut naatsorsuussanik ilinniartsisumut misilitsitsinnermi atuaasussamut imaluunniit ilitsersuisussamut tunniutissavaat. Pineqartoq misilitsittunik nakkutilliisooqqusaanngilaq, inilu misilitsiffiusoq atuaareernerup imaluunniit ilitsersuereernerup kingorna qimassavaa. Nakkutilliisut nakkutigissavaat, misilitsinnerit pappialami ilinniartitsisumut naatsorsuussami ilitsersuutaasut naapertorlugit ingerlanneqarnersut.

Sungiusaatitut suliassat

Navneord - substantiver
Synonymer
Syntaks - ordstilling
Tillaegsord - adjektiver
Find oplysninger - multiple choice
Talemaader - multiple choice
Vejledning til demo-opgaver

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni atuarneqarsinnaavoq - kap. 8.

Allattariarsorluni misilitsinneq

Danskit oqaasiini allattariarsorluni misilitsinneq akunnernik sisamanik sivisussuseqarpoq. Piffissap iluani annerpaamik akunneq ataaseq oqaloqatigiinnermut atussaaq minnerpaamillu akunnerit pingasut kisimiilluni akissutip allanneqarneranut atorneqassallutik.

Ilikkagassatut anguniakkanut naleqqiullugu atuartup nalorninani nikerarluartumillu akissuteqarsinnaassusia misilinneqassaaq.

Oqaloqatigiinneq

Atuartut suleqatigiinnut, misilitsinnissaq sioqqullugu katiterneqarsimasunut avissapput. Suleqatigiinni suliakkiussat atuarneqassapput, suleqatigiillu suliakkiussani ataasiakkaani imarisaasut, periarfissat piumasaqaatillu oqallisigissavaat. Allattoqarsinnaavoq, taakkulu tamatuma kingorna akissutip allanneqarnerani atorneqarsinnaallutik.

Misilitsinnerup ingerlanneqarnera atortorissaarutillu

Piffissaq oqaloqatigiilluni piareersarfiusoq naappat nakkutilliisut atuartut allataat katersussavaat, atuartullu inimut ataasiakkaarlutik misilitsiffissaminnukkassapput. Misilitsinnermi atuartup atortorissaarutit naleqquttut atorsinnaavai, piareersarnermi nalaani nammineq allatani ilanngullugit.

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni atuarneqarsinnaavoq - kap. 9, § 66.

iPad allattariarsorluni misilitsinnermi
Hent Pages iPadskabelon til skriftlig prøve her (brug iPad)

Oqaluttariarsorluni misilitsinneq

Danskit oqaasiinik oqaluttariarsornermi misilitsinnermut ilaapput piareersarneq aamma saqqummiussineq. Tamanna atuartumit ataatsimit imaluunniit suleqatigiinnit amerlanerpaamik atuartunik 3-nik inuttaqartunik ingerlanneqassaaq. 

Misilitsinneq danskisut ingerlanneqassaaq. Oqaluttariarsorluni saqqummiussinermi pisinnaasat aamma allaaserisanik nalunaaruteqariaatsinillu allanik suliaqarsinnaaneq, allanut sanilliussuisinnaassuseq suliassiissummillu naliliisinnaassuseq misilinneqassapput.

Pisassiissutit

Oqaluttariarsorluni misilitsinnermut pisassiissutigineqassapput allaaserisanik naannerusunik toqqakkat, tamatigoortumik katitikkat quppernerit nalinginnaasut 60-80-it. Allaaserisat tassaanerussapput

  • Takorluukkiaanngitsut
  • Allaatat oqaluinnarpaluttut nutaanerusut
  • Taallat
  • Nalunaaruteqariaatsillu allat
  • Suliat annertunerusut 2-t, taakkunanngalu minnerpaamik 1 tassaassalluni danskit atuakkiaat

Suliassiissutini aallaavigineqassapput ilikkagassatut anguniakkat taakkunaniillu tamatigoortumik imaqassallutik. Misilitsinnermi suliassiissutit ataasiakkaat tassaapput allaaserisaq imaluunniit nalunaaruteqariaatsimit allamit assersuut. Suliassiissutit atuartitsinermi atorneqarsimassanngillat.

Misilitsinnerup ingerlanneqarnera atortorissaarutillu

Kisimiilluni misilitsinnermi piareersarnermut minutsit 20-40-t atorneqassapput; suleqatigiillu misilitsinnermi piareersarnermut minutsit 40-60-it. Saqqummiussinermut naliliinissamullu minutsit 20-40-t atorneqassapput.

Atuartoq piareersarnermi nalaani allataqarsinnaavoq namminerlu allatani ordbogillu atorsinnaallugit. Allatat saqqummiussinermi nassarneqarsinnaapput.

Misilitsinnerup ingerlanerani atuartup imaluunniit suleqatigiit suliassiissutigineqartoq nassuiaateqarfigissavaat, tamannalu pillugu oqaloqatigiittoqarluni.

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni atuarneqarsinnaavoq - kap. 9, § 67.

Misilitsinnermut ilitsersuut

Danskit oqaasiinik atuartitsissummi misilitsissutinut ilitsersuutip uuma siunertaraa, meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliinerit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni misilitsinnerni piumasaqaatit ersarissarnissaat itisilernissaallu.

Ilitsersuutip misilitsinnerni piumasaqaatit ersarissarneqarnerisa saniatigut Danskit oqaasiini misilitsissutit suliarineqarnerinut imarisaannullu assersuutit arlallit kiisalu atuartitseriaatsit siunnersueriaatsillu inassutigineqartut imarivai.

Ilitsersuut

Ilikkagassatut pilersaarutit
Ukiumut pinngitsoorani misilitsiffissat atuartullu namminneq toqqaakkatut misilitsiffii
Takukkit
Misilitsinnernut pilersaarutit, piffissat ullorsiutillu
Takukkit
Censoreqarneq
Takuuk
Kingullermik nutarterneqarpoq: 12. maj 2023