airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kalaallit oqaasiini misilitsinnerit

Atuartut atuarunnaartussat tamarmik Kalaallit oqaasiini misilitsissapput pisinnaasatigut allattariarsornermilu. Saniatigut fagi oqaluttariarsorluni misilitsissutitut makitaasinnaavoq.
Pisinnaasatigut misilitsinnerit

Kalaallit oqaasiini pisinnaasatigut misilitsinnerit allattariarsorneruvoq akunnermillu ataatsimik sivisussuseqarluni.

Atuartup ilaatigut oqaatsinik eqqortumik atuisinnaanera oqaatsinillu paasisinnaanera misilinneqassaaq.

Misilitsinnermi piumasaqaatit atortorissaarutillu

Misilitsinnermi atuartup ordbogit atuakkallu ujarlerfiusinnaasut allat atorsinnaavai.

Misilitsinnerup ingerlanneqarnissaa

Atuarfiup pisortaata imaluunniit taassuma sinniisaata pappialanik ilinniartitsisumut naatsorsuussanik ilinniartsisumut misilitsitsinnermi atuaasussamut imaluunniit ilitsersuisussamut tunniutissavaat. Pineqartoq misilitsittunik nakkutilliisooqqusaanngilaq, inilu misilitsiffiusoq atuaareernerup imaluunniit ilitsersuereernerup kingorna qimassavaa. Nakkutilliisut nakkutigissavaat, misilitsinnerit pappialami ilinniartitsisumut naatsorsuussami ilitsersuutaasut naapertorlugit ingerlanneqarnersut.

Sungiusaatitut suliassat

Demoopgaver
Ilitsersuut - sungiusaatit

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni atuarneqarsinnaavoq - kap. 8.

Allattariarsorluni misilitsinneq

Kalaallit oqaasiini allattariarsorluni misilitsinneq akunnernik sisamanik sivisussuseqarpoq. Piffissap iluani annerpaamik akunneq ataaseq oqaloqatigiinnermut atussaaq, minnerpaamillu akunnerit pingasut kisimiilluni akissuteqarnissamut atorneqassallutik.

Oqaloqatigiinneq

Atuartut suleqatigiinnut, misilitsinnissaq sioqqullugu katiterneqarsimasunut avissapput. Suleqatigiinni suliakkiussat atuarneqassapput, suleqatigiillu suliakkiussani ataasiakkaani imarisaasut, periarfissat piumasaqaatillu oqallisigissavaat. Allattoqarsinnaavoq, taakkulu tamatuma kingorna akissutip allanneqarnerani atorneqarsinnaallutik.

Misilitsinnerup ingerlannera atortorissaarutillu

Piffissaq oqaloqatigiilluni piareersarfiusoq naappat nakkutilliisut atuartut allataat katersussavaat, atuartullu inimut ataasiakkaarlutik misilitsiffissaminnukkassapput. Misilitsinnermi atuartup atortorissaarutit naleqquttut atorsinnaavai, piareersarnermi nalaani nammineq allatani ilanngullugit.

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni atuarneqarsinnaavoq - kap. 9, § 63.

iPad allattariarsorluni misilitsinnermi
Hent Pages iPadskabelon til skriftlig prøve her (brug iPad)

Oqaluttariarsorluni misilitsinnerit

Kalaallit oqaasiini oqaluttariarsorluni misilitsinnermut ilaapput piareersarneq aamma saqqummiussineq. Tamanna atuartumit ataatsimit imaluunniit suleqatigiinni amerlanerpaamik atuartunik pingasunik inuttaqartunik ingerlanneqassaaq.

Misilitsinneq kalaallisut ingerlanneqassaaq. Oqaluttariarsorluni saqqummiussinermi piginnaasat aamma allaaserisanik nalunaaruteqariaatsinillu allanik suliaqarsinnaaneq, allaaserisanik misissueqqissaarsinnaassuseq, allanut sanilliussuisinnaassuseq suliassiissummillu naliliisinnaassuseq misilinneqassapput.

Pisassiissutit

Misilitsinnermut pisassiissutigineqassapput allaaserisanik naannerusunik toqqakkat, quppernerit nalinginnaasut 80-100-t, ukuninnga:

  • Takorluukkiaanngitsoq
  • Allataq oqaluinnarpaluttoq nutaanerusoq
  • Taalliat
  • Allaaserisat nalunaaruteqariaatsillu allat, taakkununnga ilaasinaalluni drama
  • Suliat annertunerusut pingasut, taakkunanngalu minnerpaamik ataaseq tassaassalluni kalaallit atuakkiaat.

Misilitsinnerup ingerlanissaa atortorissaarutillu

Kisimiilluni misilitsinnermi piareersarnermut minutsit 20-40-t atorneqassapput; suleqatigiillu misilitsinnermi piareersarnermut minutsit 40-60-it. Saqqummiussinermut naliliinissamullu minutsit 20-40-t atorneqassapput.

Atuartoq piareersarnermi nalaani allataqarsinnaavoq namminerlu allatani ordbogillu atorsinnaallugit. Allatat saqqummiussinermi nassarneqarsinnaapput.

Misilitsinnerup ingerlanerani atuartup imaluunniit suleqatigiit suliassiissutigineqartoq nassuiaateqarfigissavaat, tamannalu pillugu oqaloqatigiittoqarluni.

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni atuarneqarsinnaavoq - kap. 9, § 64.

Ipad oqaluttariarsorluni misilitsinnermi

 


Misilitsinnermut ilitsersuut

Kalaallit oqaasiinik atuartitsissummi misilitsissutinut ilitsersuutip uuma siunertaraa, meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliinerit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni misilitsinnerni piumasaqaatit ersarissarnissaat itisilernissaallu.

Ilitsersuutip misilitsinnerni piumasaqaatit ersarissarneqarnerisa saniatigut kalaallit oqaasiini misilitsissutit suliarineqarnerinut imarisaannullu assersuutit arlallit kiisalu atuartitseriaatsit siunnersueriaatsillu inassutigineqartut imarivai.

Ilitsersuut

Ilikkagassatut pilersaarutit
Ukiumut pinngitsoorani misilitsiffissat atuartullu namminneq toqqaakkatut misilitsiffii
Takukkit
Misilitsinnernut pilersaarutit, piffissat ullorsiutillu
Takukkit
Censoreqarneq
Takuuk
Kingullermik nutarterneqarpoq: 12. maj 2023