airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tekstopgivelser fra portaler

Opgivelse af tekster/materialer fra online portaler og hjemmesider.

Skolelederen har ansvaret for, at censor inden den mundtlige prøve har mulighed for at sætte sig ind i alle tekster og materialer på tekstopgivelsen (læse tekster og sætte sig ind i andre materialer/udtryksformer såsom kortfilm, YouTube-klip, musik, billeder/illustrationer m.m.)

Hvis der opgives tekster/materialer fra online portaler eller hjemmesider:

I tekstopgivelsen indsættes titel, forfatter/artist/fotograf eller tilsvarende, udgivelsesår/download-dato samt det fulde link til teksten/materialet.

Hvis det indsatte link reduceres af Tabulex TEA i den endelige version af tekstopgivelsen således, at det fulde link ikke fremgår eller censor ikke har adgang til portalen/hjemmesiden, skal skolelederen sikre sig, at kopi af det opgivne stof sendes til censor pr. post eller elektronisk. Skolelederen kan bede læreren i faget om at gøre det.

Vejledning til tekstopgivelser

Her kan du se hvordan man som lærer udfylder og indsender tekstopgivelser til de mundtlige og mundtlig-praktiske prøver. Videoerne er med grønlandsk tale og danske undertekster.

For at se videoerne i fuld skærm, skal du klikke på 'Se på YouTube' i nederste venstre hjørne.

Mundtlige og mundtlige-praktiske prøve i henhold til bekendtgørelsen

Udfyldelse af tekstopgivelser i Tabulex TEA                                               

Tekstopgivelser i de enkelte fag, antal sider og krav

Prøvevejledning i iserasuaat

Videre navigation på iserasuaat.gl

Årsplan
Den afsluttende evaluering
Gå til
Prøvevejledninger
Gå til
Fag og prøver
Gå til
Censur
Gå til
Sidst opdateret: 28. februar 2022