airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

3. fremmedsprog

Undervisning i 3. fremmedsprog skal tilbydes på alle årgange på ældstetrinnet. Her finder du information om formålet med undervisning i 3. fremmedsprog, inspiration og prøve i 3. fremmedsprog.

Formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet dansk samt udtrykke sig mundtligt og skriftligt på sproget i alle relevante sammenhænge i og uden for skolen. Undervisningen skal sikre eleverne et grundlag for og sproglige redskaber til videre læring af andre sprog samt til læring i skolens øvrige fag og i deres videre uddannelse. Eleverne skal tilegne sig viden om og udvikle deres opmærksomhed på såvel form som funktion i det danske sprog.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål - kap. 6.

Inspirationsmaterialer
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Laan materialer
Materialer til udlån
Gå til
Prøve i 3. fremmedsprog
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023