airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

3. fremmedsprog

Undervisning i 3. fremmedsprog skal tilbydes på alle årgange på ældstetrinnet. Her finder du information om formålet med undervisning i 3. fremmedsprog, inspiration og prøve i 3. fremmedsprog.

Formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan forstå både det talte og det skrevne sprog og udtrykke sig mundtligt og skriftligt på sproget. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at anvende sproget til oplevelse samt til indsamling og udveksling af viden og informationer både i og uden for skolen. Eleverne skal tilegne sig viden om og udvikle deres opmærksomhed på såvel form som funktion i sproget.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål - kap. 6.

Der er er indsat en overgangsbestemmelse, hvorefter elever, der påbegynder 8. eller højere klassetrin i skoleåret 2023-2024, fortsat vil modtage undervisning i henhold til reglerne i den gældende bekendtgørelse. Dette er ensbetydende med, at en ny bekendtgørelse alene vil gælde for elever, der påbegynder 1.-7. klassetrin i skoleåret 2023-2024.

Inspirationsmaterialer
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Laan materialer
Materialer til udlån
Gå til
Prøve i 3. fremmedsprog
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023