airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Dansk

Her finder du information om formålet med undervisning i Dansk, undervisningsforløb, inspiration og prøver i Dansk.

Formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan forstå og anvende talt og skrevet dansk i relevante sammenhænge i og uden for skolen.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål - kap. 4.

Der er er indsat en overgangsbestemmelse, hvorefter elever, der påbegynder 8. eller højere klassetrin i skoleåret 2023-2024, fortsat vil modtage undervisning i henhold til reglerne i den gældende bekendtgørelse. Dette er ensbetydende med, at en ny bekendtgørelse alene vil gælde for elever, der påbegynder 1.-7. klassetrin i skoleåret 2023-2024.

Inspirationsmaterialer
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Laan materialer
Materialer til udlån
Gå til
Prøver i Dansk
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023