airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Engelsk

Engelsk er et obligatorisk fag fra 4. - 10. klasse. Her finder du information om formålet med undervisning i Engelsk, undervisningsforløb, inspiration og prøver i Engelsk.

Formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan forstå og bruge talt og skrevet engelsk i relevante situationer. Undervisningen skal desuden være med til at skabe et fundament for elevernes øvrige faglige og almene læring.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål - kap. 5.

Der er er indsat en overgangsbestemmelse, hvorefter elever, der påbegynder 8. eller højere klassetrin i skoleåret 2023-2024, fortsat vil modtage undervisning i henhold til reglerne i den gældende bekendtgørelse. Dette er ensbetydende med, at en ny bekendtgørelse alene vil gælde for elever, der påbegynder 1.-7. klassetrin i skoleåret 2023-2024.

Inspirationsmaterialer
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Laan materialer
Materialer til udlån
Gå til
Prøver i Engelsk
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023