airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Historie

Der undervises i historie på alle klassetrin gennem elevens 10-årige skolegang.

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kompetencer i at anvende grundlæggende historiske beskrivelsesmetoder og forklaringsmodeller. Undervisningen skal udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv,

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål - kap. 7.

Der er er indsat en overgangsbestemmelse, hvorefter elever, der påbegynder 8. eller højere klassetrin i skoleåret 2023-2024, fortsat vil modtage undervisning i henhold til reglerne i den gældende bekendtgørelse. Dette er ensbetydende med, at en ny bekendtgørelse alene vil gælde for elever, der påbegynder 1.-7. klassetrin i skoleåret 2023-2024.

Inspirationsmaterialer
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Laan materialer
Materialer til udlån
Gå til
Prøver i Samfundsfag
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023