airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Naturfag

Naturfag er et obligatorisk fag fra 1. - 10. klasse. Her finder du information om formålet med undervisning i Naturfag, undervisningsforløb, inspiration og prøver i Naturfag.

Formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler og tilegner sig grundlæggende naturfaglige kompetencer og dermed opnår indsigt og fortrolighed med fagets arbejdsmetoder og begrebsområder. Eleverne skal erhverve sig viden, som gør dem i stand til at tage ansvar for egen og andres sikkerhed og helbred, og som giver dem baggrund for at handle ansvarligt i forhold til lokale og globale miljøspørgsmål. Eleverne skal udvikle en bevidsthed om, hvordan menneskers livsstil og handlinger påvirker livet på jorden.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål - kap. 10.

Der er er indsat en overgangsbestemmelse, hvorefter elever, der påbegynder 8. eller højere klassetrin i skoleåret 2023-2024, fortsat vil modtage undervisning i henhold til reglerne i den gældende bekendtgørelse. Dette er ensbetydende med, at en ny bekendtgørelse alene vil gælde for elever, der påbegynder 1.-7. klassetrin i skoleåret 2023-2024.

Inspirationsmaterialer
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Laan materialer
Materialer til udlån
Gå til
Prøver i Naturfag
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023