airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Religion og filosofi

Religion og filosofi er et obligatorisk fag fra 1. - 10. klasse. Her finder du information om formålet med undervisning i Religion og filosofi, undervisningsforløb, inspiration og prøver i Religion og filosofi.

Formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse for kristendommen og den inuitiske religion. Eleverne skal have kendskab til de forskellige verdensreligioner samt andre religiøse livsanskuelser og filosofiske retninger. Eleverne skal opnå indblik i det etiske grundlag for forskellige menneskesyn.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål - kap. 11.

Der er er indsat en overgangsbestemmelse, hvorefter elever, der påbegynder 8. eller højere klassetrin i skoleåret 2023-2024, fortsat vil modtage undervisning i henhold til reglerne i den gældende bekendtgørelse. Dette er ensbetydende med, at en ny bekendtgørelse alene vil gælde for elever, der påbegynder 1.-7. klassetrin i skoleåret 2023-2024.

Inspirationsmaterialer
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Laan materialer
Materialer til udlån
Gå til
Prøver i Religion og Filosofi
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023