airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Paasissutissat

Alloriarfinni ataasiakkaani ilikkagassatut pilersaarutit alloriarfiit siunertaannik pituttorsimasunik,
aammalu atuarfimmi atuartitsissutit atuartitsissutillu qanitariissut siunertaannik pituttorsimasunik,
kiisalu atuartitsissutini atuartitsissutinilu qanitariissuni ilikkagassatut anguniagassanik
pituttorsimasunik ukuusunik imaqarput:

Oqaatsinik atuartitsissutit: kalaallisut, qallunaat oqaasii, tuluit oqaasii (akullerni angajullernilu),
allamiut oqaasiisa pingajuattut (angajullerni qinigassatut)

Kulturimik atuartitsissutit: Oqaluttuarisaaneq, inuiaqatigiilerineq, upperisalerineq
isumalioqqissaarnerlu

Pinngortitalerinermik atuartitsissutit: matematikki, pinngortitalerineq aamma uumassusilerineq,
fysik/kemii aamma pinngortitaleriffiusumik nunalerineq

Mernguernartunik atuartitsissutit: angerlarsimaffimmi suliassat (akullerni angajullernilu),
timersorneq silamiinnerlu, nipilersorneq, erinarsorneq aalaneq isiginnaartitsinerlu (angajullerni
qinigassatut), eqqumiitsuliorneq illuliortaaserlu (angajullerni qinigassatut), assassorneq,
ilusilersuineq, sananeq mersornerlu (angajullerni qinigassatut)

IT atuartitsinermi: IT atuartitsissutini atuartitsissutinilu qanitariissuni tamani, aammalu teknologimik
paasinninneq, digitalitigut perorsarsimassuseq digitalimilu iliuutsit atuartitsinermi sakkunut ilaapput.
Teknologimik paasinninneq (angajullerni qinigassatut).

Perorsarsimassutsimik atuartitsissut: inuttut inerikkiartorneq
(Takuuk Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat Atuarfimmi atuartitsissutini atuartitsissutinilu
qanitariissuni alloriarfiit siunertaat kiisalu atuartitsissutit siunertaat ilikkagassatullu anguniagassat pillugit) 

Alloriarfiit atuartitsissutillu siunertaat ilikkagassatullu anguniagassat 

Alloriarfinni siunertat
Alloriarfinni siunertat tassaapput alloriarfinni ataasiakkaani atuartitsinermi siunertat pingaarnerit.
Alloriarfiit siunertaasa atuarfiup siunertaa tunngavialu itisilerpaat, atuarfimmilu alloriarfinni
pingasuni pamersaanerup ilisarnaataanik ersersitsillutik. Alloriarfinni siunertat tassaapput
atuartitsissutit atuartitsissutillu qanitariissut akimorlugit atuartut ilisimasamikkut angusassaat,
aammalu tunngaviusumik pisinnaasatigut piginnaasatigullu angusimasassatut
naatsorsuutigineqartut. Alloriarfinni siunertat tallimanut naligiinnut immikkoortitat tassaapput:
• Ilisimasat pisinnaasallu
• Inuttut piginnaasat
• Inooqataanermut inuiaqatigiinnullu tunngassutigut piginnaasat
• Ilikkariartornermi sulinermilu piginnaasassat
• Atuartup siunissami ilinnialigassamisut inuussutissarsiutissamisullu toqqagai

Tassaapput ilinniartitsisut tamarmik atuartitsissutini tamani atuartitsinerminni ilaatissallugit
pisussaaffigisaat. Alloriarfinni siunertat tulleriinneri alloriarfimmi pingaarnersiuinermik
ajornarsiartuaartitsinermilluunniit ersersitsinngillat.
Atuartitsissutit siunertaat 

Atuartitsissutit siunertaat tassaapput atuarnermi tamarmi atuartitsissutini ataasiakkaani
atuartitsissutinilu qanitariissuni atuartitsinermi siunertat. Atuartitsissutit siunertaat naligiinnut
sisamanut immikkoortitaapput, atuartitsissutinilu ataasiakkaani atuartitsissutinilu qanitariissuni
isiginneriaatsinik sisamanik assigiinngitsunik ersersitsillutik, tassaappullu:

• ilisimasat pisinnaasallu
• inummut namminermut tunngasut
• inooqataanermut tunngasut
• kulturimut inuiaqatigiinnullu tunngasut

Atuartitsissutini atuartitsissutinilu qanitariissuni siunertat aallaavigalugit ilinniartitsisut
atuartitsinissartik aaqqissuuttassavaat. Immikkoortut tulleriinneri pingaarnersiuinermik
ajornarsiartuaartitsinermilluunniit paasineqassanngillat, ataatsimulli ersersitsipput atuarnermi
tamarmiusumi atuartitsissummi atuartitsissutiniluunniit qanitariissuni atuartut pisinnaasassamikkut,
ilisimasassamikkut, aammalu inuttut paasinnissinnaanermikkut takutsitsisinnaanermikkullu
pisinnaasassaattut naatsorsuutigineqartut.
 

Ilikkagassatut anguniagassat
Ilikkagassatut anguniagassat atuartitsissutini ataasiakkaani atuartitsissutinilu qanitariissuni siunertat
erseqqissarneqarnerannik paasineqassapput, atuartullu alloriarfiit ataasiakkaat naammassinerini
piginnaasamikkut pigiliussimasassaattut naatsorsuutigineqarput.
Ilikkagassatut anguniagassat atuagarsornermi sammisassanut immikkoortitaapput, ingerlaavartumillu
naliliinermi, alloriarfiillu pingasuusut naammassilernerinni naggataarutaasumik naliliinermi
tunngaviussallutik.
Sammisassat ilikkagassatullu anguniagassat ataasiakkaat tulleriinneri ajornarsiartuaartitsinermik
pingaarnersiuinermillu ersersitsinngillat. Suut ilinniagassaanerinnik ersersitsipput, alloriarfimmili
ilikkagassat qanoq qaqugulu, imaluunniit tulleriinnerisa malinneqarnissaannik takutsinngillat.
Atuartitsissutini ataasiakkaani atuartitsissutinilu qanitariissuni, ilinniartitsisut pinngitsooratik
ilikkagassatut anguniagassat tunngavigalugit atuartitsinertik aaqqissuullugulu naliliisassapput.
Ilikkagassatut anguniagassani ilisimasassat pisinnaasassallu siunnersuutaapput, taakkulu
atuartitsinerup ingerlaavartumik nalilernerani atorneqarsinnaapput.
Alloriarfiit atuartitsissutillu siunertaat ilikkagassatullu anguniagassat pillugit nalunaarummi
aaqqissuussami matumani, piginnaasassatut anguniagassat ilikkagassatut anguniagassatut
sulissutigineqassapput. Tamanna nalunaarummit kingullermit allaaneruvoq, tassani piginnaasassatut,
ilisimasassatut pisinnaasassatullu anguniagassat ataatsimoorput. Nalunaarummi aaqqissuussami
taaguut piginnaasaq tassaavoq, atuartup atuarfimmi atuarfiullu avataani ilisimasami, pisinnaasami
misilittakkamilu tigussaasunngorlugit iliuuserisinnaasaatut naatsorsuutigineqartut. Ilikkagassatut
anguniagassat atuartitsinermut pituttorsimapput.
Ilikkagassatut anguniagassani ilisimasassat pisinnaasassallu siunnersuutaapput, ilinniartitsisullu
atuartitsinissami aaqqissuunnissaanut, ingerlannissaanut naliliinerminilu atorsinnaavai.
Ilisimasassatut pisinnaasassatullu siunnersuutit atuartut ilikkariartornerisa naatsorsuutigisamik
ajornarsiartortarnerannik takutitsipput, oqipput ersarillutillu, ilinniartitsisullu anguniagassiinissaanut
tamakkiisumik takutitsillutik.
Kingullermik nutarterneqarpoq: 31.juli 2023