airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vild med viden

Projektet styres af Nuuk Kunstmuseum, som vil udvikle fagbøger målrettet 8-12-årige om Grønlands kunst. Bøgerne er et samarbejde mellem Nuuk Kunstmuseum og det danske forlag ”Forlaget Epsilon” og deres serie Vild med Viden®.

Igangværende

Start
April 2020

Slut
Juni 2021

Baggrund

Grønlands kunsthistorie er ikke fortalt, og mange børn i Grønland har ikke adgang til et kunstmuseum. Kunsten kan fortælle historier – om menneske og samfund, om tider, tanker og idéer. Den kan skabe tanker om, hvem man er, hvor man kommer fra, og om samfund og historie og menneskets plads i det.

Kunsten kan fortælle samfundshistorie, men ud fra en personlig synsvinkel – kunstnerens blik. Samtidig kan kunsten åbne for ideer og tanker. Det er disse to spor, vi i serien Vild med Viden vil udforske – dels skal de være informative, dels skal de åbne op for børnenes egne tanker om og spørgsmål til kunsten.

Om projektet

Nuuk Kunstmuseum arbejder dagligt med formidlingen af Grønlands kunst og kunsthistorie til både børn og voksne. Udgivelsen vil tage udgangspunkt i kunstsamlingerne på henholdsvis Nuuk Kunstmuseum og Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. Bøgerne vil blive udgivet i 3000 eksemplarer af hver bog i serien på grønlandsk og 3000 eksemplarer af hver bog i serien på dansk. De vil blive udgivet i serien Vild med Viden®, som er fagbøger skrevet af museumsfolk for børn i alderen 8 til 12 år. Der bliver en serie på 8 bøger med hver sit tema inden for Grønlands kunsthistorie.

De 8 tematikker er følgende:

  • Da kunsten var en del af hverdagen – udsmykning af klædedragter og fangstudstyr
  • Eqqumiitsuliorneq – da kunsten blev mærkelig, fra 1850 – i dag
  • Aron fra Kangeq – kunst, indsamling og afbildning af sagn, myter og hverdagsliv
  • Grafisk Værksted – da kunst blev til en uddannelse // Hans Lynge og det moderne gennembrud
  • Ekspeditionsmalerne
  • Den skønne/overvældende natur // Landskabsmaleriet
  • Kunsten i samfundet – nutiden/værker der reflekterer samfundet
  • Tupilakken, fedtstenene og figurerne

Bøgerne vil blive udgivet på både grønlandsk og dansk, og Uddannelsesstyrelsen vil distribuere dem gratis til alle skoler i Grønland.


Nuuk Kunstmuseum skoletjeneste

Nuuk Kunstmuseum huser en skoletjeneste med permanente tilbud samt workshops og events målrettet børn og unge. Museet har et tæt samarbejde med de seks lokale folkeskoler samt institutionerne for videregående uddannelser. Museet producerer løbende undervisningsmateriale til både samlingen og til museets skiftende udstillinger. På årsbasis har museet omkring 1200 børn og unge igennem – både i skoletjenesten og i weekenden/fritid. Desuden har museet faste kunstudstillinger målrettet børn. Bøgerne Vild med Viden bliver en del af Nuuk Kunstmuseums formidling af Grønlands kunst til børn og unge; et projekt som rækker ud over og overskrider museets geografiske placering i Nuuk.

Om Vild med Viden

Vild med Viden® er unikke fagbøger for børn skrevet af fagfolk om det de arbejder med til daglig.
Vild med Viden® er små fagbøger i A6-format på 16 sider – fyldt med fotos og tegninger.

I Vild med Viden®-bøgerne sættes formidlingen i højsædet. Bøgerne kan læses højt eller læses selv og de kan bruges som faglig læsning hjemme og i skolen. Bøgerne skaber dialog og faglig nysgerrighed som børn og voksne kan dele med hinanden.

Vild med Viden®-bøgerne skabes i samarbejde med museer eller intuitioner, og dækker i dag mange forskellige emner.

Se vildmedviden.com


Projektansvarlig

Nuuk Kunstmuseum

Projektleder

Stine Lundberg Hansen
Formidlingsinspektør
stlh@sermersooq.gl
(+299) 32 77 33

Samarbejdspartnere

Forlaget Epsilon
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
Uddannelsesstyrelsen i Grønland

Fag og undervisning
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Laan materialer
Materialer til udlån
Gå til
Læreplaner
Sidst opdateret: 16. juli 2020