airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Iserfissaq

WI-FIVE

Suliap tunngavilersuutaa tassaavoq Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfianni atuartut patajaattumik internettimik atuinissaannut sakkoqalersinnissaat, internetsikkullu attaveqatigiiffinni pitsaasumik attaveqatigiittarnissaat kiisalu paasissutissanut/tusagassiutinut digitaliusunut isornartorsiorpalaartumik naliliisinnaalersillugit.

Sammisap suliarineqarnerani, nuna tamakkerlugu periusissisaq ”Atuarfik digitaaliusoq” aallaavigineqarpoq.

Naammassereerpoq

Ulloq aallartiffik
Juni 2018

Ulloq naammassiffik
September 2020

Suliap tunngavia

Meeqqat inuusuttullu online-kkut naammattuukkaminnik isornartorsiuisinnaanissaminnut namminneerlutik piginnaasaqalertanngillat. Taamaammat pingaaruteqarpoq atuartut ilinniartinneqassasut paasissutissat, atortut attaveqaqatigiiffiillu digitaliusut qanoq ileqqorissaartumik, isornartorsiorpalaartumik, isumannaatsumik pitsaasumillu sammissassagaat.

2018-imi Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat nuna tamakkerlugu meeqqat atuarfianik digitaalinngorsaanissamut periusissiartik saqqummiuppaat. Periusissiamut malitsigineqarpoq atuartut ulluinnarni atuartitaaneranni annerusumik ilinniutinik digitaliusunik teknologiskiusunillu paasinninnerisa annertusarnissaat aammalu ´digitalikkut ineriartornissaat´. Periusissap isiginnittariaasiani ´digitalikkut ineriartorneq´ atuartut ilinniartitaaneranni pingaaruteqarluinnartutut isigineqarpoq, inuiaqatigiinni digitalinngorsaanerup suni tamani pileriartornera ilutigalugu.

Tassunga atatillugu Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfiup WiFive-ip kalaallisut nutserneqarnissaa, nunatsinnullu tulluussarnissaa suliniutiginiarlugu aalingersimavaa. WiFive internetsimi qupperneruvoq digitalikkut attaveqatigiiffinnik isumannaatsunik inerisaanissamut imaqartoq. Qupperneq meeqqat atuarfianni atuartunut sammisuuvoq, Danske Skoleelever (DSE) aamma TDC Group-imit inerisagaalluni.

Atuarfik Digitaliusoq


WiFive pillugu

WiFive qupperneruvoq atuartut online-kkut iluaqutissaat, internettikkullu attaveqartigiiffinni piginnaasaqalernerunissaannut tunngasoq.

WiFive atuartut digitalikkut ineriartoqqinnissaannut tapertaassaaq, teknologinik patajaattumillu internetsimik atuinissaq pillugu aaqqissuussamik atuartitaanermikkut.

Atuartitsissutissat immikkoortut sisamaapput, taakkulu ataatsimoorlutik digitalikkut ineriartornermik tunngavissaapput.

Immikkoortut tamarmik ummikkut akunnerni marlunni atuartitsissutigineqarsinnaapput, makkuninngalu imaqarlutik:

1. Nipi tusarnersoq
2. Teknologinik ilisimasaqarneq
3. Ileqqorissaarneq
4. Onlinemi isumannaassuseq

Immikkoortortanut tamanut atuartitsinissamut ilitsersuuteqarpoq, sungiusaatit aammalu PowerPoint atorlugu saqqummiussaq.

Atuartitsinermut aamma ilaavoq allagartaq, sammisaqarnerup naammassinerani iluatsillugu pissarsiarineqarsinnaasoq. Tassani atuartut digitalinik atuisinnaanerat piviusunullu qanittunut eqqarsaqqissaarnissaq misilittarsinnaavaat.


Sullitassat
Atortussat atuartunut akullernut atugassatut sanaajupput (4-6 klassit), alloriarfinnili allani aamma atorneqarsinnaapput, atuartut akornanni digitalimik pitsaasumik pissusilersornissaq tunngavilersortussaammat.
Ilikkagassanut eqqarsaatersuutit
Sungiusaatit atuartitsinissamut isumassarsiorfissatut eqqarsaataapput. Imarisaali annertussusiilu piffimmut tulluarsartariaqarput.
Allagartartaarneq
Allagartartaarneq atuartitsinerup naggasernissaanut atorneqarsinnaavoq. Tassani atuartut periarfissaqassapput piginnaasatik nuannersumik ilinniarfiusumillu takutissinnaallugit, ulluinnarni misigisarsinnaasaminnut assingusut. Allagartaq ingerlanneqarsinnaavoq akunnerup ataatsip iluani.

Ane-Kathrine Petersen

Atuarfinnut siunnersorti IT-didaktikki

(+299) 34 62 03

akpe@nanoq.gl

Akisussaasoq

Uddannelsesstyrelsen i Grønland

Suleqataasut

Danske Skoleelever (DSE)
TDC Group

Fagit atuartitsinerlu
Takuuk
Ilinniusiorfiup inniminniisarfia
Takuuk
Laan materialer
Ilinniusiat atorneqarsinnaasut
Takukkit
Ilikkagassatut pilersaarutit
Kingullermik nutarterneqarpoq: 14. oktober 2020