airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

WI-FIVE

Målet med projektet er at give grønlandske folkeskoleelever redskaber til at færdes sikkert på nettet, kommunikere hensigtsmæssigt på sociale medier, og forholde sig kritisk til digitale informationskilder.

Arbejdet med WiFive tager udgangspunkt i den nationale strategi for Den Digitale Folkeskole.

Afsluttet

Startdato
Juni 2018

Slutdato
September 2020

Baggrund for projektet

Børn og unge udvikler ikke af sig selv en kritisk tilgang eller evne til at gennemskue den information, de møder online. Det er derfor vigtigt, at eleverne bliver klædt på til at mestre digitale informationer, redskaber og fællesskaber på en etisk, kritisk, sikker og hensigtsmæssig måde.

I 2018 lancerede Grønlands Selvstyre en national strategi for digitalisering af folkeskolen. Med strategien følger et øget fokus på elevers forståelse og brug af digitale og teknologiske læringsmidler i den daglige undervisning samt udviklingen af elevernes ’digitale dannelse’. I strategiens optik ses den ’digitale dannelse’ som et afgørende element i elevernes uddannelse i et samfund, hvor digitalisering vinder frem på alle fronter.

I forbindelse hermed har Uddannelsesstyrelsen valgt at påbegynde en grønlandsk versionering af platformen WiFive. WiFive er en portal med fokus på udvikling af sunde, digitale fællesskaber. Portalen er målrettet folkeskoleelever, og er udviklet af Danske Skoleelever (DSE) og TDC Group.

Den Digitale Folkeskole

Om WiFive

WiFive er en platform, der har til formål at sætte fokus på elevernes online trivsel og styrke de digitale fællesskaber i og omkring skole. WiFive skal hjælpe med at styrke elevernes digitale dannelse gennem et modulopbygget undervisningsforløb omkring teknologiforståelse og online sikkerhed. Forløbet består af i alt 4 moduler, som tilsammen skal sikre et godt fundament for arbejdet med digital dannelse.

Hvert modul kan afvikles på to undervisningslektioner og omhandler følgende emner:

  • Den gode tone
  • Teknologiforståelse
  • Den gode stil
  • Sikkerhed online

Til hvert modul hører en undervisningsvejledning, øvelser og en Powerpoint-præsentation.

Med i undervisningsforløbet hører også det ”Digitale kørekort”, der med fordel kan tages som afslutning på forløbet. Elever får mulighed for at afprøve deres digitale færdigheder og refleksionsevner i virkelighedsnære situationer.

Besøg WiFive

Målgruppe
Undervisningsforløbet er målrettet elever i folkeskolens mellemtrin (4-6 klasse), men kan også benyttes på de højere klassetrin for at udvikle og understøtte et sundt, digitalt fællesskab blandt skolens elever.

Didaktiske overvejelser

Modulerne skal ses som inspirationsmateriale til et tænkt undervisningsforløb. Indhold og omfang af et forløb kan dermed tilpasses den lokale kontekst.

Det digitale kørekort

Det digitale kørekort kan med fordel anvendes som afslutningen på forløbet. Her får eleverne på sjov og lærerig vis mulighed for at demonstrere deres færdigheder i situationer, de også kunne stå over for i deres egen hverdag. Kørekortet kan afvikles på én undervisningslektion.

Ane-Kathrine Petersen

Skolekonsulent IT-didaktik

(+299) 34 62 03

akpe@nanoq.gl

Projektansvarlig

Uddannelsesstyrelsen i Grønland

Samarbejdspartnere

Danske Skoleelever (DSE)
TDC Group

Fag og undervisning
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Laan materialer
Materialer til udlån
Gå til
Læreplaner
Sidst opdateret: 14. oktober 2020