airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Tilmeld: Webinarer

Her på siden finder du alle vores gratis webinarer, og der kommer løbende nye til.

Se Uddannelsesstyrelsens udbud af webinarer herunder - vi ses på webinar ;-)
Webinar om Ilinniusiorfik's udgivelser 
Målgruppe: Folkeskolelærere i alle trin

Formål: Dialog mellem undervisere i folkeskolen og Ilinniusiorfiks/Uddannelsesstyrelsen om undervisningsmaterialer til folkeskolen Webinaret afholdes i forbindelse med Uddannelsesstyrelsens arbejde med en ny forlagsstrategi for styrelsens undervisningsmiddelforlaget, Ilinniusiorfik

Webinar ansvarlige: Ilinniusiorfik

Sprog: Grønlandsk

Dato: 8.februar 14:00-15:15
TIlmeld
Brugen af læse- og skrivetest i 1.-3.kl.

Målgruppe: Grønlandsklærere og trinledere på yngstetrinnet, rådgivningslærere og andre brugere af test.

Indhold: Webinaret køres som spørgetime – Hvis du er i tvivl om brugen af test kan du spørge til om disse ting:

-Formål og anvendelse af tests
-Registering af elevbesvarelser til retteprogram
-Vurdering af elevresultater
-Læseindsatser

Webinar-ansvarlige: Mette Larsen Lyberth

Sprog: Grønlandsk

Dato: 2. maj 2024 kl.: 14:00-15:15
Dato: 5. nov. 2024 kl.: 14:00-15:15

Tilmeld
Årsplan for trintest og afsluttende evaluering / 2. halvår (august – december)

Målgruppe: Skoleinspektører, viceskoleinspektører og prøveansvarlige.

Formål: Webinaret skal medvirke til at støtte og vejlede skolerne i arbejdet med de enkelte trin i årsplanerne, samt øge opmærksomheden på tidsfrister ift. trintest og afsluttende evaluering.

Indhold: Ved dette webinar vil der være gennemgang og drøftelse af årsplan for hhv. trintest og afsluttende evaluering. Gennemgangen vil bl.a. inddrage tidsfrister, eksempler på formularer og lovgrundlag. Der vil være fokus på 2. halvår af årsplanerne (august – december).
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål direkte til Uddannelsesstyrelsens prøvekontor, og sparre med andre skoler omkring indholdet af årsplanerne og udførelse af de enkelte trin i årsplanerne.

Webinar-ansvarlige: Uddannelsesstyrelsens prøvekontor m.fl.

Sprog: Grønlandsk (kontakt Uddannelsesstyrelsens prøvekontor, hvis du/I har ønske om webinaret på dansk)

Dato: 7. Marts 2024 kl: 14:00-15:30

Tilmeld
Emne: Vejledning om efterskoleophold i Danmark

Målgruppe: Rådgivningslærere 8.-10. klasse

Dette webinar henvender sig primært til rådgivningslærere 8.-10. klasse, som beskæftiger sig med vejledning på de ældste klassetrin. Gennem korte oplæg fra bl.a. rådgivningslærere, uddannelsesvejledere fra De Grønlandske Huse i Danmark og Uddannelsesstyrelsens efterskoleadministration kan rådgivningslærerne hente ny viden og input til vejledning omkring efterskoleophold.

I oplæggene vil der være fokus på forhold, som er vigtige at medtage i vejledningen af elever og forældre i forhold til efterskoleophold. Der vil også være tid til at drøfte udfordringer i forhold til vejledning om efterskoleophold i Danmark.

Dato: januar 2024
Sprog: Dansk

Tilmeld
Sidst opdateret: 15.februar 2024