airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lærerplaner 2018

Alle GUX læreplaner er revideret i skoleåret 2017/18 som en del af GUX revision 2022.

De reviderede læreplaner benævnes "2018 læreplanerne" og tages i brug som forsøgsordning fra og med skoleåret 2018/19. 

Hold opstartet august 2018 eller senere følger "2018 læreplanerne". Bemærk her at tilvalgshold, hvor der bygges videre på niveauerne betragtes som fortsætterhold. Eksempel: Dit hold har kørt et C-niveau på 2012 læreplanerne og dele af holdet vil nu som tilvalg løfte fra C til B. Holdet skal da fortsætte på 2012 læreplanerne, idet C-niveauet er et delelement af B-niveauet. 

Hold opstartet før august 2018 følger "2012 læreplanerne". 

Ved tvivl om hvilke læreplaner der anvendes, rettes kontakt til departementet på kabu@nanoq.gl. 

Bemærk: under forsøgsperioden skal den enkelte lærer i sin undervisningsbeskrivelse notere, hvilken læreplan det enkelte hold har fulgt. 

De samlede læreplaner GUX 2018 (zip fil) (Link)

De samlede læreplaner GUX 2018 med markering af ændringer jf 2012 læreplanerne (zip fil) (Link)

Under forsøgsperioden revideres læreplansbekendtgørelsen samt undervisningsvejledningerne. Den endelige godkendelse af en ny læreplansbekendtgørelse inkl. bilag forventes at foreligge senest august 2020. 

Sidst opdateret: 02. marts 2020