airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Retningslinjer

Skrivelser fra af Departementet for Uddannelse

Skrivelser fra af Departementet for uddannelse. Vejledningerne beskriver hvordan retsreglerne kan forvaltes og retningslinjerne hvordan de skal forvaltes.

Præcisering

Dispensationsmulighed ift. pædagogikum kandidater, som lider af dysleksi

Præcisering vedr. længden af skriveperioden - Studieprojektet

Fagterminologier

Retningslinjer

GUX retningslinjer for censur og tilsyn, marts 2019

Studieretninger  

Indberetning af GUX studieretninger- retningslinjerRammer for organisering og indberetning af studieretninger

Studieretningsfolder - retningslinjer: Skrivelse rettet til gymnasierne med rammer for at bidrag til GUX vejledningsmateriale

 

Vejledninger

  

Procedure for GUX afgivelse af bedømmelse i Wiseflow: Orientering om at følge procedure for censorer i forbindelse med votering samt bedømmelse

Procedure for Matematik B projektprøven: Hent Proceduren for Matematik B projektprøven her

Sidst opdateret: 04. april 2021