airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Støtte til udvikling

Departementet for uddannelse støtter udviklingen af undervisningsmaterialer til GUX.
Støtte

Alt materiale udviklet med støtte fra departementet skal understøtte formålet med Den gymnasiale uddannelse herunder dennes læreplaner. Der kan ydes støtte til både lærebøger, undervisningsforløb og andet materiale med fokus på:

 • grønlandsk kontekst
 • andetsprogspædagogik
 • eleven i centrum/ elevaktivitet
 • tværfaglighed
 • inddragelse af it

Der kan opstartes projekter store som små. Måske du som underviser sidder med et super godt undervisningsforløb, som kan inspirere andre, eller måske du har ambitioner om at skrive en lærebog. Uanset format og omfang opfordres du til at kontakte departementet og din fagkonsulent for at tage en snak om mulighederne. Der skal altid indgås en konkret aftale med departementet inden opstart.

Ved indgåelse af aftale fungerer departementet under arbejdet med materialet som projektleder, og redaktør og vil løbende samt endeligt kommentere og godkende materialet.

Forfatter til lærebog

Tag først en snak med din fagkonsulent for at drøfte dine ideer, og hvad der er af behov inden for dit fag. Udarbejd derefter en projektbeskrivelse, få den godkendt af din fagkonsulent og fremsend til departementet på hlmo@nanoq.gl. Projektbeskrivelsen skal som minimum indeholde:

 • CV og motivation.
 • Disposition og omfang.
 • En projektplan med milepæle og deadline for færdigt materiale. Dette kun i grove træk.
 • Materialets form: taler vi lærebog, temahæfte, undervisningsforløb etc. Desuden hvorvidt der tænkes i e-i- eller p-materialer (dvs. pdf, online eller trykt materiale).
 • En vurdering af behovet for undervisningsmaterialet: Hvad foreligger inden for området og hvad mangler. Hvor mange forventes at komme til at benytte materialet. Tal som sagt med fagkonsulenten, men også gerne dine fagkolleger.
 • Imødekommelse af andetsprogspædagogik, læring i en grønlandsk kontekst, elevcentreret pædagogik, øget tværfaglighed og inddragelse af it.
 • Medsend gerne et par ord fra fagkonsulentens kommentering.
 • Orienter rektor på din skole og sæt cc på mailen.

Ansøgningen behandles og vurderes af departementet for uddannelse i samarbejde med fagkonsulenterne.

Honorering sker efter departementets standardtakster. Ved lærebøger indgås en forfatteraftale, se eksempel på forfatteraftale her.

Udvikling af undervisningsforløb

Del et succesfuldt undervisningsforløb på Iserasuaat med dine kolleger. Tag først en snak med din fagkonsulent for at drøfte dine ideer, og hvad der er af behov inden for dit fag. Her drøftes indhold, rammer med videre. Dernæst sendes en kort ansøgning til departementet med anbefaling fra fagkonsulenten og kort beskrivelse af forløbet, herunder omfang.

Inden opstart skal der altid udarbejdes en aftale med departementet. I denne aftale afklares omfang, indhold, honorering, deadlines mv. Sker dette ikke, afvises projektet.

Det basale krav til forløbet:

 • Inddragelse af de centrale pædagogiske søjler som beskrevet ovenfor.
 • Handler om Grønland og er noget man ikke finde andre steder, fx på EMU.
 • Skal være pædagogisk/didaktisk udpenslet og varieret. Forløb skal være komplette og lette af gå til for nye lærere.
 • Skal ikke blot være henvisning til den klassiske lærebog side for side.

Hvad departementet skal modtage:

 • En appetizer til Iserasuaat indeholdende: Generel målsætning og elevmotivation med inddragelse af de centrale pædagogiske principper, elevforudsætninger samt imødekommelse af læreplanen. Den konkrete opsætning defineres af de relevante fagkonsulenter. Se eksempel under kulturfag eller et andet fag. 
 • En forløbsbeskrivelse. De nærmere detaljer defineres sammen med den relevante fagkonsulent.

Flere fagområder benytter en eksemplarisk skabelon til forløbsbeskrivelsen modul for modul, et eksempel kan findes under Science eller et andet fag. Visse fag vedlægger elevkompendie, power point, arbejdsark, artikler mv. Hvor det er aktuelt placeres alle filer i en mappe og nummereres bilag 1A, 1B etc. til lektion 1 og bilag 2A, 2B etc. til lektion 2.

Et noget "lettere" alternativ til forløbsbeskrivelsen er pædagogiske formater jf. https://pure.au.dk/portal/files/176497649/III._DigitaleKompetencerifagene_2020_published_web.pdf. Hvis linket ikke virker, så søg: DIGITALEKOMPETENCER I FAGENE, Pædagogiske formater til at arbejde med digitale kompetencer i gymnasiet.


Hvordan honoreres?
Honorering ved udvikling af undervisningsforløb er som udgangspunkt 3 timer per modul a 60-90 minutters undervisning for de første 10 moduler. Ved større forløb aftales ad hoc. Går flere sammen aftales internt i gruppen hvordan honoraret deles.

Honorering kan udmøntes som følger:

 • Honorering uden om årsnormen, hvor arbejdet udføres i fritiden.
 • Honorering via skolen, hvor timerne indgår i årsnormen. Dette sker ved aftale mellem lærer og ledelse, og vil som udgangspunkt kun ske, såfremt læreren ikke er i overtid. Ved planlægning i god tid kan fordelen være, at der på årsnormen er reserveret tid til opgaven i stedet for, at opgaven skal varetages oven i et skema med fuld undervisning.
Sidst opdateret: 02. marts 2020