airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kost og sundhed i Grønland

Undervisningsmaterialet
Forløbsbeskrivelse
Elevkompendium
Bilagsmappe
ScreenCast glykæmisk indeks

Præsentation af forløbet

Målsætning og elevmotivation
I Grønland er der en stigende tendens til fedme og i 2014 var 25 % af mændene og 29 % af kvinder karakteriseret som svært overvægtige. Derfor er forløbet om kost og sundhed relevant for både den enkelte elev og for det grønlandske samfund. 
Kost og sundhed er et almendannende emne, som mange elever har en mening og forhåndsviden om. De møder dagligt emnet, da det ofte er på dagsordenen i de grønlandske medier. 

Eleverne får gennem forløbet et bredt kendskab til livsstilssygdomme, madens næringsstof- og energiindhold, kostråd og hvordan forskellige fødevarer påvirker kroppen. Det giver dem en faglig ballast til øge deres egen sundhed. 
Det er et emne som er anvendeligt for elever i deres dagligdag og i forløbet inddrages elevernes vaner ved, at de skal lave en kostanalyse og sundhedsvurdering. 

Forløbet er opbygget med sekvensering af arbejdsformer både i det enkelte modul og gennem hele forløbet. Det eksperimentelle er en vigtig del af biologien og er derfor vægtet højt i forløbet.

Der er lagt vægt på, at eleverne skal øve deres mundtlige formidling af biologisk stof. Arbejdet i grupper kan gøres både på grønlandsk og dansk og eleverne kan arbejde på det sprog de føler sig stærkest eller gerne vil udfordres på. Dog skal der være fokus på brugen af biologiske fagtermer og der kan med fordel laves en gloseliste med nye fagbegreber, som eleverne skal forklare på både grønlandsk og dansk. Denne gloseliste opdateres efter hvert modul med nye begreber og omfatter til sidst alle fagbegreberne til emnet. 

Der er gennem forløbet en stigende progression i det skriftlige arbejde, hvor eleverne starter med at lave fyld-ud journaler (kostanalyse) og laver afsluttende en hel rapport over blodsukkerregulering.

Muligheder for at udvide det faglige og inddrage flere ting
Der er mange muligheder for at udvide forløbet fagligt og komme mere i dybden med f.eks. fordøjelsessystemets opbygning og funktion eller inddragelse af temperatur og enzymaktivitet i forsøget med spytamylase. Man kunne også perspektivere forløbet til kosttendenser som rawfood, paleo eller Atkins og diskutere de faglige begrundelser for at spise efter tendensen.

En anden mulighed er at udvide forløbet, så det også omhandler motion, som er en vigtig del af sundhedsaspektet. 

Forudsætninger
Forløbet er tiltænkt som starten på C-niveau og eleverne behøver ikke nogen specielle forudsætninger. 
Der angives ved hvert modul, hvilke sider i lærebogen (Biologi til tiden) som der arbejdes med i modulet. Modulerne er planlagt med en lærerintroduktion af det faglige stof, hvorved forløbet kan gennemføres lektiefrit. 

Imødekommelse af læreplanen
Læringsmål
a) redegøre for biologisk teori og arbejdsmetode,
b) indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet,
c) opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter, 
d) udføre eksperimentelt arbejde og indsamle og analysere biologiske data i laboratoriet 
e) bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser og eksperimentelt arbejde i form af journaler og rapporter, 
f) udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante faglige begreber og 
g) diskutere samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold 

Kernestof
b) cellers struktur og funktion samt udvalgte cellulære processer,  
e) kost og ernæring i relation til egen sundhed, herunder organiske stoffers opbygning og deres biologiske betydning, 
g) udvalgte organsystemers opbygning og funktion set i sundhedsmæssig sammenhæng,


Ideer til tværfagligt samarbejde
Samarbejde med andre fag er oplagt 
I samarbejde med kemi kan der arbejdes med den kemiske opbygning af kulhydrater, proteiner og fedt og der kan laves eksperimenter, hvor fedt ekstraheres fra forskellige fødevarer.
I samarbejde med idræt kan sundheds emnes udvides til at inkludere motion og man kan arbejde med blodkredsløb, iltoptag, muskelopbygning, energiomsætning og kondition. 
I samarbejde med samfundsfag kan sundhedspolitik og samfundsproblemer i Grønland inkluderes og der kan dykkes ned i konkrete tiltag der er gjort for at fremme sundheden. 

Placering i semesteret
Forløbet kan med fordel placeret i starten af biologiundervisningen da journal- og rapportskrivning introduceres og sværhedsgraden stiger progressivt i løbet af forløbet. 

Sidst opdateret: 02. marts 2020