airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skriftlig dansk i Grønland

Fag: Dansk

Link: Skriftlig dansk

Format: Bog

Forfattere: Agnete Elmose

Forord:

Idéen til dette undervisningsmateriale opstod i forbindelse med min egen undervisning i skriftlig dansk, hvor jeg godt kan savne noget materiale til forbedring af elevernes skriftlige formidling. Dertil kommer, at jeg har arbejdet på GU i Nuuk i fem år, er formand for opgavekommissionen Dansk i Grønland og retter og har rettet mange danske stile, og derfor ved jeg, at der også er brug for et sådant materiale i Grønland. Idéen bag materialet er

• at skabe bevidsthed om dansk stil som genre

• at give mulighed for at korrigere hyppige fejltyper i skriftlig dansk lige fra stavning og tegnsætning til sproglig sikkerhed og variation på flere niveauer

• at tage udgangspunkt i de specifikke fejltyper, som opstår i mødet mellem grønlandsk og dansk • at skabe en sproglig bevidsthed hos den enkelte elev

• at skabe mulighed for differentieret undervisning

• at eleverne bliver bedre til at formulere sig korrekt, præcist og varieret på dansk. Opgaverne er udarbejdet på grundlag af et stort materiale af danske stile, hvor jeg har systematiseret de fejltyper, som jeg har iagttaget ved læsningen samt mit kendskab til dansk i Grønland. Der følger ikke teoretiske forklaringer med opgaverne, så hvis man ønsker en forklaring på f.eks. en grammatisk problemstilling, henviser jeg lærer og elever til andre undervisningsmidler. Enkelte steder er der henvist til hjemmesider på nettet. Opgaverne er markeret med én, to eller tre stjerner alt efter sværhedsgrad, sådan at én stjerne er den letteste opgave og tre den sværeste. Der er i sagens natur flest med én stjerne, men da det er individuelt, hvor man har sin sproglige styrke og svaghed, er markeringen med stjerner kun et pejlemærke. En opgave som Fra vrang til ret er markeret med én stjerne, fordi den er baseret på nogle elementære sprogproblemer, men opgaven i sig selv kan være ganske svær. Ingen markering med stjerne betyder, at alle elever vil kunne have interesse i den. Det er mit håb, at lærerne vil bruge opgaverne i forbindelse med det skriftlige arbejde i dansk og ikke mindst ved tilbagelevering af stile allerede i 1.g, hvor eleverne vil kunne blive henvist til de forskellige typer opgaver. Og at eleverne vil finde fornøjelse ved at lege med det sproglige og opnå en større sproglig sikkerhed.

Sidst opdateret: 02. marts 2020