airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Filosofi

Inuitfilosofi

Titel: Inuitfilosofi

Fag: Filosofi

Format: Bog

Forfatter: Henning Ditlevsen

ISBN: 978-879-318-108-3


Beskrivelse:
I begyndelsen af 2018 udkom Henning Ditlevsens bog ”Inuitfilosofi”. I bogen behandles inuits kosmologi, tids- og samfundsopfattelse, etik og menneskesyn, således at disse temaer kan sammenlignes med de tilsvarende i europæisk filosofi. Bogen spiller på den måde en vigtig rolle for filosofifaget i Grønland, fordi det nu bliver muligt at perspektivere den europæiske filosofi til inuitfilosofien. Dette åbner også op for en helt ny udvælgelse af eksamenstekster, hvor en europæisk tekst, fx om menneskesynet hos Platon (dualismen mellem krop og sjæl) sidestilles med en af de gamle inuittekster fx den polarinuitiske tekst ”Sjæl gør dig smuk”. Det er min klare forventning, at denne nye tilgang kan få stor betydning for filosofifaget i Grønland, og få en nok så erfaren dansk filosoficensor til at spærre øjnene op. Henning er tidligere musik- og filosofilærer på GUX Nuuk

Sidst opdateret: 13. sep. 2020(ahma)