airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Musikken i Grønland og Grønland i musikken

Musikken i Grønland og Grønland i musikken 

-Om sted og globalisering i musik fra Grønland
Titel: Musikken i Grønland og Grønland i musikken
Link: Musikken i Grønland
Fag: Musik
Format: Pdf fil
Forfattere: Andreas Otte
 Beskrivelse / Indledning:
Indledning
’Globalisering’ er et udtryk vi konstant møder i medierne. Men hvad globalisering egentlig er, og hvordan vi
skal forholde os til fænomenet, kan være sværere at finde ud af.
Noget af det nogle frygter ved globalisering, er at verden bliver til et ensformigt sted, hvor vi alle sammen
ser ens ud, spiser den samme slags mad, lytter til den samme musik og taler det samme sprog. For eksempel
er McDonald’s’ Big Mac, og The Beatles’ musik udbredt i det meste af verden, samtidig med at mange
mennesker med ’små’ modersmål som grønlandsk og dansk, er afhængige af at kunne bruge ’store’ sprog
som eksempelvis engelsk i deres hverdag. Dette har dog endnu ikke resulteret i, at alle mennesker er blevet
ens, og der er umiddelbart ingen grund til at tro at det vil ske. Vi har noget global kultur som er vidt udbredt.
Vi kan tale om Big Macs, The Beatles, Facebook og iPhones med personer fra den anden side af kloden,
men vi har samtidig madretter, musik og andre ting, som vi forbinder med de steder eller de grupper,
hvor vi føler os hjemme. I nogle tilfælde styrker det vores glæde ved netop disse ting, at de tilhører den del
af os som gør os specielle, og som gør os til en del af nogle mindre fællesskaber.
Selvom både McDonald’s, The Beatles, Facebook og iPhones historisk set er nyere fænomener, har globalisering
fundet sted længe. At penge, produkter, information og mennesker bevæger sig på tværs af oceaner
og kontinenter er ikke nogen nyhed. Globalisering er derfor også en del af den kultur vi anser for at være
vores egen, ligesom vores egen kultur kan være en del af det vi anser for at være global kultur. Det er i det
hele taget ikke nemt at skelne imellem hvad der er globalt og hvad der er lokalt. Det kan måske nogle gange
være rart, og ganske praktisk, at sætte en grænse op mellem det der er vores kultur og det der er de andres
kultur, men disse grænser kan også skabe en masse konflikter, fordi vi kan glemme, at hele verden allerede
er filtret ind i hinanden på tværs af oceaner og kontinenter.
Vores kultur kan alligevel sagtens være unik, fordi globalisering ikke finder sted på samme måde alle steder.
Steder er forskellige, de opleves forskelligt, og mennesker er med til at gøre dem forskellige.
Hvordan steder påvirker globaliseringen, og hvordan mennesker er med til at gøre steder forskellige,
er det denne artikel handler om, men den tager udgangspunkt i musik fra Grønland, for at vise hvordan
mennesker i samspillet mellem globalisering og steder kan skabe unikke kulturer.

Sidst opdateret: 02. marts 2020