airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Feltøvelser i botanik, Ferskvandsbiologi, Jordbundsøkologi

Titel: Feltøvelser i jordbundsøkologi, geologi, botanik og ferskvandsbiologi
Fag: Tværfagligt forløb. Kan bruges i teknikfag, biologi, geografi og kemi
Links:
Materialet foreligger som fire særskilte kompendier. Hvert kompendium kan downloades som både pdf og doc.  

Jordbundsøkologi kompendium 1 (doc)

Jordbundsøkologi kompendium 1 (pdf)

Geologi kompendium 2 (doc)

Geologi kompendium 2 (pdf)

Botanik kompendium 3 (doc)

Botanik kompendium 3 (pdf)

Ferskvandsøkologi kompendium 4 (doc)

Ferskvandsøkologi kompendium 4(pdf)

Format: Online pdf og doc

Forfattere: Jakob Bach Andersen et al.

Om materialet
I 2009 udkom bogen Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland, som var en tiltrængt nationalt/lokalt forankret forskningsbaseret undervisningsbog i Grønland. Det eneste denne bog ikke kom med var eksampler på vejledninger som kunne bruges i tilknytning til dens kapitler. Denne manglende del til min/vores undervisning har givet anledning til denne samling af kompendier, som knytter sig direkte til følgende 3 bøger.
 Naturen og klimaændringer i Nordøstgrønland
 Grønlands Økologi
 Grønlands Geologiske udvikling
Kompendierne er blevet lavet i forbindelse med et projektforløb i fagene geologi, biologi og kemi, men kan sagtens bruges i andre sammenhænge. Det er lavet til et teknik niveau-A hold, men dele af materialet kan sagtens bruges på niveau B – dog forudsætter en noget af materialet en del grundlæggende viden inden for økologi.
Ideen bag projektet er at lave vidensdeling mellem gymnasieklasser og kunne sammenligne/undersøge flere forskellige områder på en gang igennem forskningsbaseret arbejde fra elevernes side. Vi kalder det forskningsbaseret undervisning, fordi der SKAL ligges op til, at eleverne arbejder med nutidige og relevante forskningsemner, holder deres data op mod reference-værdier fra forskernes arbejde og videns deler / formidler deres resultater til andre.
Vi håber det kan inspirere til nye projektforløb og give eleverne mulighed for, at komme ud af klasseværelset og lege forsker i naturen. Meget gerne i parallelforløb med andre gymnasieklasser fra andre byer/lande.
Der er lavet 4 kompendier i dette projektforløb: ”Forskningsbaseret feltarbejde i Jordbundsøkologi”, ”Forskningsbaseret feltarbejde i Geologi, ”Forskningsbaseret feltarbejde i botanik” og ”Forskningsbaseret feltarbejde i Ferskvandsbiologi”. Kompendierne kan bruges samlet, hver for sig eller som mange små vejledninger/øvelser i feltarbejde. Hver kompendium består af:
 Introduktions til underviseren
Teoriafsnit med links/QR-koder til relevante film og artikler
 Elevvejledninger
Materialet er udarbejdet af:
Geologi - Søren Nielsen, GUX Sisimiut
Botanik - Sine Madsen, GUX Sisimiut
Ferskvandsøkologi, Kit Nielsen fra Htx Fredericia
Jordbundsøkologi, Jakob Bach Andersen fra Htx Fredericia 

Sidst opdateret: 02. marts 2020