airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Botanikimik, tatsini uumassusilerineq

Atuakkap qulequtaa: Botanikimik, tatsini uumassusilerinermik, nunap naqqani uumassuseqarfiusunik aamma geologiimik asimi sungiusarnerit / Feltøvelser i botanik, Ferskvandsbiologi, Jordbundsøkologi og Geologi

Ilinniartitsissut: Biologi/Ge/Ke

Linkit:

Atortut sisamatut immikkuullarissutut kompendietut inisseqqapput. Kompendiet immikkut tamaasa pdf-itut, doc.-itut downloaderneqarsinnaapput

Jordbundsøkologi kompendium 1 (doc) (Qallunaatuinnaq allataapput)

Jordbundsøkologi kompendium 1 (pdf)

Geologi kompendium 2 (doc)

Geologi kompendium 2 (pdf)

Botanik kompendium 3 (doc)

Botanik kompendium 3 (pdf)

Ferskvandsøkologi kompendium 4 (doc)

Ferskvandsøkologi kompendium 4(pdf)

Ilusilerneqarnera:

Atuakkiortoq: Jakob Bach Andersen

Siulequt

2009-mi saqqummerpoq atuagaq Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland (Kalaallit Nunaata Kangiani avannaani pinngortitaq aamma silap allanngorneri), taannalu ilisimatusarneq tunngavigalugu Kalaallit Nunaanni ilinniusiatut nuna tamakkerlugu najukkamilu pisariaqarmat saqqummiunneqarpoq.  Atuakkami amigaatituaavoq tassani kapitalinut atatillugu ilitsersuutitut atorsinnaasunik assersuusiortoqarsimannginnera.  Ilinniartitsininnut/-nitsinnut atatillugu taamatut amigaataasoq pissutigalugu allaatigisani katersat atuakkanut tulliuttunut taaneqartut toqqaannartumik attuumassutillit pilernikuupput

 Naturen og klimaændringer i Nordøstgrønland / Kalaallit Nunaata Kangiani avannaani pinngortitaq aamma silap allanngorneri

 Grønlands Økologi / Kalaallit Nunaanni uumassuseqarfiusut

 Grønlands Geologiske udvikling / Kalallit Nunaata geologiiata allanngoriartornera 

 

Fagini geologiimi, uumassusilerinermi aamma kemimi suliniutit ingerlanneqarnerinut atatillugu allaaserisat suliaapput, taamaattorli allanut atatillugu aamma atorneqarsinnaallutik.  Taakku teknikikkut suliaqarnermi A-mik piginnaasaqartunut suliaapput, taamaattorli atugassiat ilai B-mik piginnaasaqartunit aamma atorneqarluarsinnaapput, tunngaviliunneqartariaqarporli atugassiat ilaannut uumassuseqarfiusut pillugit tunngaviatigut ilisimasaqarnissaq.

Ilinniarnertuunngorniarfimmi klassit akornanni ilisimasanik avitseqatigiissinnaaneq suliniummi isumaavoq, aamma ilisimatusarneq tunngavigalugu suliaqarnikkut atuartut tungaannit pissutsit assigiinngitsut arlallit assersuunneqarsinnaapput/misissorneqarsinnaapput.  Tamanna ilisimatusarneq tunngavigalugu ilinniartitsinertut taavarput, suliakkiutigineqassaarlu atuartut maanna pissutsinut pisunut aamma attuumassutilinnik ilisimatusarnermut tunngasunik suliaqarnissaat, ilisimatuut suliarisimasaannit angusanut sanilliunneqarsinnaasunik paasisatik nallersuunnissaat, kiisalu angusatik pillugit ilisimasaminnik allanik paarlaasseqatigiinnissaq   

Neriuppugut tamanna suliniutinut nutaanut isumassarsisitsisinnaassasoq, atuartullu klassiminniit anillutik pinngortitami ilisimatuujusaartarnissaat.  Taamatut ingerlatsineq illoqarfinni/nunani allani ilinniarnertuunngorniarfinni klassit allat ataatsikkut peqatigalugit ingerlanneqarsinnaavoq. 

Taamatut suliniuteqarnermut allaaserisat sisamat suliarineqarput: ”Forskningsbaseret feltarbejde i Jordbundsøkologi” (“Nunap naqqani uumassuseqarfiusunik ilisimatuussutsikkut asimi suliaqarneq”), ”Forskningsbaseret feltarbejde i Geologi (Geologii pillugu ilisimatuussutsikkut asimi suliaqarneq”), ”Forskningsbaseret feltarbejde i botanik” (Geologii pillugu ilisimatuussutsikkut asimi suliaqarneq”), aamma ”Forskningsbaseret feltarbejde i Ferskvandsbiologi” aamma (Tatsini uumasulerineq ilisimatuussutsikkut asimi suliaqarneq”). Allaaserisat ataatsikkut immikkoortitaarlugilluunniit atorneqarsinnaapput, asimilu suliaqarnermi ilitsersuutitut/sungiusaatitut.  Allaaserisat tamarmik ukunannga katitigaapput: 

 Introduktions til underviseren / Ilinniartitsisumut ilisarititsineq

 Teoriafsnit med links/QR-koder til relevante film og artikler / Filminut allaatigisanullu attuumassuteqartunut atuagarsorneq pillugu immikkoortoq linksilik/QR-kodelik

 Elevvejledninger /Atuartumut ilitsersuutit

 

Atugassiat taakku saqqummersinneqarnerannut atatillugu Namminersorlutik Oqartussat atortussiat ineriartortinnerinut aningaasaqarnikkut tapersersuisimanerannik aamma Kasper Busk aqqutigalugu siunnersorteqarnermut qutsavigerusuppavut.

Atugassiat ukunannga suliarineqarput:

Geologii - Søren Nielsen uannga Htx/GU Sisimiut/GL 

Botanik - Sine Madsen uannga Htx/GU Sisimiut/GL 

Tatsini uumassuseqarfiusut– Kit Nielsen uannga Htx Fredericia 

Nunap naqqani uumassuseqarfiusut – Jakob Bach Andersen uannga Htx Fredericia (Projektansvarlig- jmb@eucl.dk

Kingullermik nutarterneqarpoq: 02. marts 2020