airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

IceBridge til science

IceBridge 2013: Beretning fra Mette Noort Hansen
Titel: IceBridge til Science
Fag: Science/Geografi/Fysik
Forfattere: Mette Noort Hansen
Beskrivelse:
Smelter indlandsisen eller ej? Det er hvad forskerne på NASA's luftbårne mission IceBridge forsøger at finde ud af. Og i april 2013 var jeg så heldig, at få lov til at kigge dem over skuldrene!
Ved hjælp af et ombygget ubåds-eftersøgningsfly, 3 hold forskere, samt den mest sofistikerede vifte af instrumenter nogensinde, samler missionen hvert år data om isen ved begge poler. Dataindsamlingen foregår med 2 digitalkameraer, en roterende laser, og en radar. Samlet set giver disse instrumenter et billede af blandt andet isens tykkelse, sammensætning, samt den underliggende topografi.   
Den daglige mission starter allerede dagen før - med udgangspunkt i meteorologiske data om skyernes placering samt forekomsten af tryksystemer, bliver der på klingende amerikansk spået om morgendagens vejr langs de grønlandske kyster, i et forsøg på at udvælge den mission der både giver klart vejr til instrumenterne, og (relativt) rolige forhold for flyveturen.
Næste morgen samles forskere, besøgende gymnasielærere, samt det helt essentielle tekniske og administrative personale i flyet. Det summer af aktivitet - der bliver vandret frem og tilbage, mumlet i headset, tastet løs på tastaturer, og jokes flyver rundt blandt de faste deltagere, der tydeligvis trives i hinandens selskab. At flyet letter, er åbenlyst ikke en hindring for forskernes arbejde! Ej heller er den turbulens, der ellers giver mange kvaler for en stakkels gymnasielærer! Jeg lærer hurtigt, at der er en tydelig lineær sammenhæng mellem forekomsten af smukke udsigter med fjorde, isbræer og nunatakker, og forekomsten af altoverskyggende kvalme. Og som biolog kan jeg kun konkludere, at resten af de ombordværende er nøje tilpasset deres luftige miljø. Dataindsamlings-overvågningen fortsætter ubemærket ved de 4 stationer i flyet, kun lejlighedsvist afbrudt af en lur, frokost, eller korte foto-sessioner ud af flyets sparsomme vinduer, når udsigterne er ekstra flotte.
Tilbage på landjorden kan vi besøgende holde fri indtil aftenens vejr-møde, mens forskerne har travlt med at kigge på dagens data, teknikerne pusler om deres fly, og administrationsfolkene klør sig i håret over logistik og PR. Først sent bevæger nogle sig ud til lidt aftenhygge, mens andre arbejder videre, eller får sig en velfortjent nattesøvn. Og sådan ser dagene vist stort set ud 4 uger i streg.
Ved hjælp af hele holdets store indsats siden 2009, kan IceBridge missionerne bidrage til forskernes forståelse af, hvordan et skiftende klima påvirker isen i de polare egne. Derudover har missionerne øget forståelsen af topografien under isen, vist at raten hvormed isen bliver tyndere er blevet hurtigere, og de har givet forskerne mulighed for at forudsige, hvor hurtigt der frigives is fra isbræerne i fremtiden. På denne måde håber man, at kunne forudsige hvor meget havspejlet vil stige under et skiftende klima, samt forudsige de årlige variationer i isens udbredelse. Alt sammen vigtige oplysninger i forståelsen af, hvordan klimaforandringerne kan komme til at påvirke vores klode.

Forløb:
I forløbet er eleverne selv deltagere i NASA's IceBridge mission - fra forberedelse af missionen ud fra meteorologiske data, over dataindsamlingen og - bearbejdningen, til konsekvenserne ved den målte afsmeltning fra iskappen. De bliver dermed introduceret til lokal aktuel forskning, som spiller en rolle i den aktuelle klimadebat. Der er lagt vægt på det visuelle og praktiske øvelser, for at tage hensyn til, at dansk ofte er elevernes andetsprog. 

Målsætning og elevmotivation
Motivationen ligger i, at der er tale om højaktuel forskning om klimaændringerne, som eleverne nok har hørt meget om i bl.a. medierne. At det er NASA-missioner vil appellere til teknologiinteresserede elever. Yderligere tager forløbet udgangspunkt i elevernes egne omgivelser i Arktis. Forløbet er struktureret som en mission, så eleverne får indsigt i kompleksiteten i forskningen. Løbende forsøg og praktiske øvelser tilgodeser 2. sprogspædagogikken. Forløbet er forsøgt knyttet eksplicit til læreplanens læringsmål; læringsmål b), d) og e) kan bl.a. tilgodeses under/efter demoforsøg og øvelser - når læreren vurderer, at det passer ind.
Forudsætninger
Der er ingen specielle forudsætninger, men det vil være en fordel, hvis eleverne har et elementært kendskab til drivhuseffekten og den globale opvarmning.
Involverede 
Forløbet er et samspil mellem fysik og geografi. Forløbet kan derudover fx inddrage samfundsfag (konsekvenser af klimaforandringerne), engelsk (materiale fra NASAs hjemmeside), matematik (lektion 4-7).
Placering i semesteret
Der stilles ikke specielle faglige krav til eleverne forud for forløbet. 
Undervisningsmateriale og beretninger
Undervisningsmaterialet består af en forløbsplan og en bilagsmappe med materiale til både lærer og elever.   
Bemærk, at du evt. skal være logget ind som GUX lærer for at kunne hente filerne.
Links
Læs de deltagende læreres beretninger:
Beretning 2012
Beretning 2013
Beretning 2014
Se video NASA Operation Icebridge

 

Sidst opdateret: 02. marts 2020