airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bliv GUX lærer

Hvad kræver det at blive GUX lærer?
Bliv GUX lærer
Gymnasielærerens hverdag

Jobbet som gymnasielærer er fleksibelt og selvstændigt. Du er i høj grad herre over din egen tid. Du har selvfølgelig skemalagte timer, men du har frihed til at forberede din undervisning, når det passer dig. Der vil komme aktiviteter som fx eksamener, studieture, feltekskursioner eller teateropsætninger, der kræver ekstra fordybelse i en periode. Mens der i andre perioder er mere luft. Dit arbejde følger skoleåret med eksamensperioder og ferier.

Den gymnasiale uddannelse udvikler sig løbende, og du kan være med til at præge udviklingen.

Et GUX-job er for dig, der elsker at blive fagligt udfordret, og være sammen med andre mennesker om at skabe nye og bedre resultater.
Hvilke uddannelser og fag giver adgang

Hvilke faglige krav er der for at blive gymnasielærer?

For at blive gymnasielærer, så skal du generelt have en kandidatgrad fra et universitet eller tilsvarende med speciale i et eller flere af fagene i den gymnasiale uddannelse. Der er dog mange forskellige universitetsuddannelser, som kan give dig de kompetencer.

Du kan have en kandidatgrad fra Ilisimatusarfik i Kultur og Samfundshistorie, som giver faglig kompetence til at undervise i både historie og kulturfag, eller gået på Sprog, Litteratur og Medier, hvor du så kan undervise i grønlandsk. Måske har du taget et sidefag i historie også, så du kan undervise i det.

Hvis du har en kandidatgrad fra samfundsvidenskab, så kan du undervise i samfundsfag, og der er mange andre uddannelser, som giver helt eller delvis kompetence til at undervise.Hvis du for eksempel gerne vil være lærer inden for tekniske, teknologiske, herunder informationsteknologiske, naturvidenskabelige eller erhvervsøkonomiske fag, så kan du også undervise, hvis du har en uddannelse af 3,5 års varighed på fx en ingeniørhøjskole, handelshøjskole eller lignende kombineret med to års relevant erhvervserfaring

Hvis du er i tvivl om hvad din uddannelse kan i forhold til undervisning i gymnasiet, så kontakt en studievejleder eller en af rektorene på gymnasieskolerne. Du kan også læse mere om de faglige mindstekrav i pædagogikumbekendtgørelsen (link).

Husk at du altid vil få en pædagogisk uddannelsen oveni i din fagfaglige uddannelse, hvis du fastansættes på gymnasiet.

 

Gymnasielærers løn

Lønforhold

§ 5 Løn

Medarbejderen aflønnes i henhold til overenskomstens § 3 stk. 3, idet medarbejderens lønanciennitet regnes fra den 1. august 2016.

Lønnen udgør efter satserne pr. 1. april 2020:

 

Grundløn                                                       kr. 26.985,76

Undervisningstillæg I, § 9 stk. 1       kr. 1.875,00

                                                                             kr. 28.860,76

 

Fradrag eget pensionsbidrag 5%     kr.   1.806,51

Fradrag atp                                                   kr.        32,40

I alt                                                                    kr. 27.021,85

Herudover indbetaler arbejdsgiver 10 % af lønnen som pensionsbidrag til en pensionskasse, jf. overenskomstens bilag 3.

Lønnen udbetales månedsvis bagud.

 

Pædagogikumstillæg

Der ydes undervisere inden for det gymnasiale område med en kandidatuddannelse/ masteruddannelse og som har erhvervet sig varig undervisningskompetence (pædagogikum), ud over undervisningstillæg I, et undervisningstillæg II på 1.875,00 kr. pr. måned.


Pædagogikum

Når du bliver fastansat som gymnasielærer, skal du gennemgå en pædagogisk uddannelse, i daglig tale kaldet pædagogikum (PG). Pædagogikum bygger videre på fagligheden fra din uddannelse, hvor du udvikler dig til en professionel underviser, der skaber, gennemfører og evaluerer egen undervisning. Derudover deltager du naturligvis også i andre spændende aktiviteter i organisationen. I gymnasiet indgår du i faglige og tværfaglige teams, og du kommer til at samarbejde med mange tilknyttede funktioner.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere om mulighederne? Måske om dit fag passer til gymnasiet? Så kontakt en af rektorerne på skolerne – også selvom du ikke er helt færdig med din uddannelse endnu.

Gymnasierne og de unge har brug for dig!

Læs mere om skolerne og se kontaktinfo her:

www.gux-aasiaat.gl

Rektor Dorthie Siegstad: dorthie@gux-aasiaat.gl

www.kti.gl

Rektor Poul V.B. Jensen: poje@kti.gl

www.gu-nuuk.gl

Rektor Mikael Enggaard: mee@gu-nuuk.gl

www.cak.gl

Rektor Brian A. Johansen:  bj@cak.gl

Sidst opdateret: 8. oktober 2020