airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Arnannguaq Christiansen

Fagkonsulent: Arnannguaq Christiansen 

Fagkonsulent i Engelsk, historie og filosofi.

 

Kontaktoplysninger på Arnannguaq Christiansen:
Arnannguaq Christiansen
GUX Nuuk/Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik
Postboks 1067
3900 Nuuk
Email: 
avc@gu-nuuk.gl

 

Præsentation af Arnannguaq:

Jeg er cand. mag. i Engelsk med sidefag i Historie og har været ansat på GUX i Nuuk siden 2008.  Her underviser jeg i engelsk og historie og fungerer også som studieretningskoordinator for Idrætslinjen, derudover sidder jeg også i karrierevejledningen. Jeg har i sin tid været medvirkende til udformningen af læreplanen samt undervisningsbeskrivelserne for engelsk i forbindelse med gymnasiereformen 2012.

 

Fagkonsulenterne har generelt følgende opgaver:

Fagkonsulenterne kommer til at have kontakt til faggrupperne på de enkelte skoler og skal rådgive og vejlede indenfor faget og dets undervisningspraksis. Fagkonsulenterne skal følge fagenes udvikling og eksamensresultater, og medvirke til at identificere mulige udviklingsbehov og fungere som bindeled mellem faggrupperne og Departementet samt Undervisningsministeriet i Danmark.

Arnannguaq kommer til at være primær kontaktperson for fagområderne engelsk, historie og filosofi.

Vi har valgt at dele opgaven op i regioner.  Arnannguaq besøger Qaqortoq.

Navn

Afdeling

Telefon

Email