airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hvad er GUX?

"Den gymnasiale uddannelse” er uddannelsens formelle navn efter lovgivningen, mens GUX (udtales G-U-X) er kaldenavnet for uddannelsen. GUX bruges i daglig tale. 

GUX er en studieforberedende uddannelse, altså en boglig uddannelse, der forbereder til videregående uddannelser. GUX kan tages som en 2-årig eller 3-årig uddannelse, som giver adgang til videre uddannelse i og udenfor Grønland. Der er 4 gymnasiale skoler med i alt ca. 1.300 elever. Skolerne er placeret i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq.

GUX er opbygget af et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet tager et halvt år. Grundforløbet er ens på alle fire skoler. På grundforløbet har man fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, kulturfag, science, studiemetodik og idræt. Efter grundforløbet starter man på sin studieretning. Studieretningsforløbet tager 2½ år. Der er i alt ni forskellige overordnede studieretninger at vælge mellem. På Sunngu findes et GUX vejledningsmateriale om studieretningerne:vejledningsvideoer og vejledningsmateriale (nederst på siden).

En række fagkonsulenter fører tilsyn med og udvikler fagene i den gymnasiale uddannelse. Herunder har fagkonsulenterne ansvaret for at vedligeholde og opdatere fagsiderne på Iserasuaat.

Målsætning

Den gymnasiale uddannelse har til mål at 

  • styrke  ungdommens uddannelsesniveau som et centralt element i udviklingen af et bæredygtigt og selvstændigt land.
  • sikre at flere og flere unge påbegynder en gymnasial uddannelse.
  • styrke elevernes faglige udbytte af undervisningen.
  • øge gennemførelsesprocenten og mindske frafaldet, således at en større procentdel af den grønlandske ungdom bliver studenter. 
  • øge mulighederne for alle elever uanset sproglig og kulturel baggrund . 
  • arbejde for et styrket uddannelsessystem, som fundamentet for et selvstændigt land med velkvalificeret lokal arbejdskraft på alle niveauer i samfundet.

GUX tilbyder en  fleksibel gymnasiestruktur, så afbrydelser og studieskift ikke unødigt bremser elevernes uddannelsesønsker eller fører til ufrugtbare venteperioder og pauser.

GUX skal give så mange unge som muligt studiekompetence til videregående uddannelser i Grønland, Danmark og resten af verden. Samtidig skal GUX medvirke til de unges identitetsdannelse og refleksion over egne og andres kulturelle værdier. Gymnasiet skal således også være almendannende i forhold til egne kulturer, eget samfund og den globale verden.

Sidst opdateret: 02. marts 2020