airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fagenes udviklingspulje

Fagenes udviklingspulje 

 

Formål

 

Fagenes udviklingspulje er en del af den løbende udvikling af GUX uddannelsen.

 

Puljen har til formål af støtte udviklingsinitiativer i fagene, og derigennem styrke elevernes udvikling og uddannelsen som hele. Der gives støtte til både lokale initiativer samt initiativer på tværs af skolerne.

 

Erfaringer fra udviklingstiltagene skal vidensdeles og komme lærere og elever til gavn i hele landet.

 

Hvordan søges der midler

 

Der ansøges midler via følgende ansøgningsskema: Fagenes udviklingspulje

Ansøgningsskemaet afleveres til fagkonsulenten, som sender ansøgningen videre til Departementet med fagkonsulentens anbefalinger. Departementet behandler derefter ansøgningen.

 

VIGTIGT:

Husk at inddrage rektorerne på de involverede skoler for godkendelse. Hvis fagkonsulenten søger, skal skolerne herunder rektor være hørt for tilslutning til tiltaget. Rektorerne skal altid inddrages af flere grunde:

  1. Generel planlægning af skolens aktiviteter og lærernes årsnorm.
  2. Rektorerne skal altid være inde over, så de ved, hvad der kan komme til at køre på deres skoler, sådan at de kan tænke det sammen med resten af skolens aktiviteter og give støtte og opmærksomhed til projekterne.

 

Ansøgningsfrister & krav

 

Krav til udviklingstiltagene:

  • Skal styrke den faglige udvikling.
  • Der skal komme et produkt ud af tiltaget, som vidensdeles. Det kan både være i form af evaluering, undervisningsmateriale, forskellige forløb eller lignende.Vidensdelingen skal sikre forankring over tid og på tværs af GUX-skolerne.
  • Tiltagende skal have en grønlandsk kontekst og relevans.
  • Lav gerne en kobling til kommissorierne under GUX revision.

Større udviklingstiltag med et budget over 100.000 kr. skal være indsendt til Departementet senest d. 1 december året før selve tiltaget/projektet kører.
I vil få svar på ansøgningen senest 1. februar.

Udviklingstiltag/projekter med et budget på under 100.000 kan søges hele året.