airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Elevcentrering

Baggrund
Tanken med Den gymnasiale uddannelse er, at uddannelsens indhold og organisering, er bygget ud fra tanken om, at eleven skal være i centrum. På den måde skal det sikres, at uddannelsen i højere grad passer til eleverne og samfundet, og dermed forbedre gennemførsel og resultater. Herunder også at undervisningen skal tage udgangspunkt i eleven og dennes forudsætninger fagligt, sprogligt og kulturelt. Indstillingerne fra arbejdsgrupperne tager udgangspunkt i erkendelse af, at børn og unge ikke alene er passive modtagere, men aktive medskabere af deres egne læreprocesser og andres læring. Eleven skal således selv inddrages og være aktiv agent ift. undervisningen. Forskning påviser, at læringsudbyttet ved forelæsning kun er 5 %, mens udbyttet bliver 90 %, hvis man selv aktivt bruger det, man har lært.

Intention

Undervisningen skal planlægges og afvikles ud fra og med eleven og dennes forudgående ressourcer fagligt, socialt, personligt og kulturelt.

Mål

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens forudsætninger og ikke nødvendigvis læreplanens udgangspunkt. Eleven skal have mulighed for at bruge de ressourcer, som de kommer til skole med og mulighed for at lære på baggrund af de erfaringer, de har i forvejen. Men udgangspunkt i eleven planlægges progression for at nå de faglige mål fastsat i læreplanen. Eleven inddrages og er aktiv medspiller i læringssituationen, egen målsætning og evaluering.
Sidst opdateret: 02. marts 2020