airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Grønlandsk kontekst

Baggrund: I arbejdet for at skabe en mere meningsfyldt platform for elevernes tilegnelse, anvendelse og produktion af ny viden, bør undervisningen afspejle relevante samfundsmæssige og kulturelle forhold. For at give eleverne de bedste kompetencer og muligheder for at agere i en globaliseret verden, så anbefaledes det at skabe sammenhænge og afsæt i nære cases set fra elevernes perspektiv. Her forstås ikke alene cases fra og inddragelse af det grønlandske samfund, men også emner der tager udgangspunkt i elevernes forskellige erfaringer fx fra ungdomskulturer og deres teknologiske verdener uanset sammenhængene mellem det lokale og globale. Der er således tale om en dialogbaseret undervisning bl.a. også for at skabe kendskabet til hinanden. Her tænkes som ved anbefalingerne om elevcentreret- og kulturbaseret undervisning ikke på, at Hans Egede og Kajakker bør indgå i al undervisning, men at læreren nedtoner sit vidensmonopol og giver plads til elevernes tanker og overvejelser i sammenhæng med den verden og kontekst de befinder sig i.

Intention: Undervisningen afspejler samfundet og den verden eleverne lever i, så deres nære erfaringsverden danner afsæt for videre udvikling og læring.

Mål: Elevernes for-forståelser af og i samfundet og verden er central i undervisningen, og bringes i dialog således, at eleverne træner deres faglighed, samtidig med at de udvikler deres kommunikative og analytiske kompetencer. Udgangspunktet tages i elevernes nære erfaringsverden og kræver en tværkulturel dialog og refleksion i undervisningen. Dialogbaseret undervisning fremfor formidlingsbaseret undervisning.
Sidst opdateret: 02. marts 2020