airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Handleplan

Alle borgere i et Majoriaq-forløb skal have udarbejdet en handleplan, der indeholder et klart mål og klart definerede elementer undervejs. Det er din opgave som vejleder sammen med borgeren at udarbejde gode effektive handleplaner.

Vejledning til handleplan 

Der er emner der skal stå i en handleplan og der er emner som absolut ikke må stå der. Derfor er det vigtigt, at du som vejleder har et overblik over, hvad der skal indeholdes i en handleplan.

Skab overblik! Ved at lave en overskuelig og konstruktiv handleplan, med klare milepæle undervejs, er du med til at give personer et vigtigt redskab i deres ønske om at komme videre i livet. Handleplanen er et redskab der skal støtte borgeren i sin afklaring af hvad hun ønsker og hvordan vejen er dertil.

Handleplanen er vejen til en ny position i samfundet
Overordnet beskriver handleplanen vejen til den enkeltes nye position i samfundet. Det kan være at handleplanen indeholder mange punkter, der skal gennemføres før målet bliver nået. Det kan også være at der er ganske få. Vejledningsprocessen er med til at afklare den vejledningssøgendes værdier, potentialer, ønsker og muligheder for at nå frem til det fremtidige mål. 

Alle handleplaner skal have et klart defineret mål
Fælles for alle handleplaner er, at målet skal være klart defineret, og at vejen dertil indeholder det tilstrækkelige antal elementer til, at målet kan nås. Det kan være, at der skal personlig opkvalificering til på en højskole, eller boglig opkvalificering på FA? Det kan være at vedkommende skal igennem et uddannelsesforløb, eller måske i jobtræning? Det vigtige er, at det er klart defineret hvad der skal til. 

Handleplanen er den enkeltes ejendom
Den individuelle handleplan er den enkeltes ejendom. Den kan bruges sammen med vejledere og andre som et redskab til at nå et fælles mål for den vejledningssøgende. Når der vejledes og udarbejdes en handleplan er der nogle forhold som er helt afgørende. Disse udgør de etiske retningslinjer:

 • Hav respekt for den vejledningssøgende
 • Vejledningen skal være uafhængig af alle andre forhold
 • Der skal være åbenhed om vejledningens rammer
 • Der skal være fortrolighed i samtalen og om hvad handleplanen indeholder
 • Der skal være saglighed i informationen

Afklaring inden handleplanen
Der er en række forhold, der skal være afklarede før selve arbejdet med udformningen af handleplanen kan gå igang:

 • Den vejledningssøgende skal være bevidst om sit ønske om forandring i sit liv
 • Den vejledningssøgende skal være, eller blive, bevidst om sine egne stærke og svage sider
 • Den vejledningssøgende skal være bevidst om sine forestillinger om og ønsker til en mulig fremtid
 • Sammen skal det undersøges hvilke muligheder og udfordringer der kan være på vejen til at nå målet
 • Sammen skal der opnås en forståelse af, hvad det vil sige at arbejde efter en handleplan.
 • Handleplanen skal have en plan-B i det tilfælde at det primære mål ikke kan nås

Selve handleplanen
Når disse punkter er gennemgået, kan udarbejdelsen af handleplanen i samarbejde mellem vejlederen og den vejledningssøgende gøres. Når handleplanen er udarbejdet er det afgørende, at vejlederen og det øvrige system yder hjælp til at gennemføre handleplanen. Undervejs kan det være vigtigt at korrigere de enkelte delmål, eller selve hovedmålet. Det vigtige er, at man hele tiden sørger for, at der er fremdrift i tingene, så den vejledningssøgende er på vej mod et mål. 

Oplysningerne er fortrolige
Bemærk at en række oplysninger vedr. enkeltpersoners rent private forhold, ikke må videregives til anden offentlig myndighed uden den vejledningssøgendes samtykke. Det drejer sig om:

 • Race, religion og hudfarve, samt
 • foreningsmæssige, seksuelle og kriminelle forhold, samt
 • helbredsmæssige, væsentlige sociale problemer samt misbrugsproblemer

(Jf. særligt § 28 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

Hvis du vil vide mere om handleplaner kontakt Center for Vejledning i Grønland.

Sidst opdateret: 02. marts 2020