airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

IT-reg

IASN har udviklet et netbaseret it-registreringsprogram, som bl.a. kan bruges til at oprette kvalifikationsportefølger og handleplaner for personer som er i et Majoriaq-forløb.

Log på It-reg.

Få et bedre overblik! Ved at inddatere alle personer som henvender sig i din Majoriaq i it-registreringsprogrammet, får du et langt bedre overblik over muligheder og udfordringer for borgere i din by og kommune. Derfor er det vigtigt at du benytter programmet og det er lovpligtigt.

It-reg er nemt at bruge
Blot ved at inddatere en persons cpr.nr. får du automatisk alle personens stamdata, som eksempelvis ægteskabelige stand, børn og bopælshistorik. Når du har disse data, kan du stille og roligt gå igang med at arbejde på personens sag. Du kan desuden gøre det når det passer ind i din arbejdsgang.

Lav handleplaner!
I It-reg har du mulighed for at lave handleplaner for alle som skal i et Majoriaq-forløb. I handleplanen laver du en start- og en slutdato, og fylder det relevante antal møder/punkter på imellem. Handleplanen kan hele tiden reguleres, hvis der er behov for det. Handleplaner er et vigtigt redskab, når en målrettet indsats skal gøres for at hjælpe folk videre i tilværelsen.

Upload personers kompetencedata!
Du har også mulighed for at scanne og oploade alle en persons papirer til vedkommendes sag i It-reg. På den måde får du et overblik over personens kompetencer, og det bliver nemmere, at gøre en målrettet indsats for at få personen videre. Måske bliver det tydeligt, at vedkommende bare mangler et engelsk kursus for at kunne få job?

It-reg er et samarbejde
Både Centraladministrationen og kommunerne har en fordel af at bruge programmet. Centraladministrationen kan på baggrund af de inddaterede data danne sig et overordnet overblik og kommunerne kan få en mere effektiv sagsbehandling med et bedre overblik. Der er tale om et samarbejde, hvor det er vigtigt at man sammen styrer udviklingen af programmet. Alle data er beskyttet af et registerforskrift.

Sidst opdateret: 02. marts 2020