airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Majoriaqkonsulent Uddannelsen starter op


1. januar 0001
Et samarbejde mellem Departement for Erhverv og Arbejdsmarked og Niuernermik Ilinniarfik sikrer, at ledige borgere får den bedst mulige betjening og sagsbehandling uanset hvor i landet de befinder sig.

Niuernermik Ilinniarfik er netop gået i luften med første hold med 20 deltagere fra ansatte i Majoriaqs jobformidlingsdel, en hel ny Majoriaqkonsulent-uddannelse i dag tirsdag den 27. oktober 2020.

”Jeg glæder mig over, at uddannelsen er startet op og vil i den anledning gerne sige, at jeg ønsker alle deltagere et godt forløb, og at I får et godt udbytte af det. I ved det helt sikkert godt allerede, men jo mere viden og jo støtte kompetenceniveau du får til at kunne udføre dit arbejde - jo gladere bliver du for dit arbejde; du føler dig mere sikker på dig selv og dine opgaver, og du bliver selvfølgelig bedre til at hjælpe de borgere, som er afhængige af jeres hjælp til at komme videre i livet. Og det er jo i sidste ende derfor, vi har det arbejde, vi har.”, siger Jess Svane og fortsætter:

”Uddannelsen tager udgangspunkt i jeres hverdag og jeres erfaringer, og det er meningen, at I skal bruge hinanden både under uddannelsen og fremover. Jeg håber, at uddannelsen skaber grobund for et konstruktivt samarbejde mellem Majoriaqkonsulenter på tværs af by- og kommunegrænser, og Jeg glæder os til at følge med i, hvordan jeres netværk og kompetencer udvikler sig.”

Om uddannelsens lancering siger forstander Christel Lund Bøjler fra Niuernermik Ilinniarfik: ” Det har været en spændende udviklingsproces, og Niuernermik Ilinniarfik er meget glad for at være medvirkende til at skabe rammerne for kompetenceudvikling af Majoriaqs konsulenter. Majoriaq uddannelsen vil give konsulenterne viden og værktøjer til at udvikle sig personligt, til at kunne udvikle deres daglige arbejdsrutiner på tværs af faggrænser og være konstruktive i mødet med borgeren.”

Uddannelsen henvender sig til kommunalt ansatte i Majoriaq, der sidder med sagsbehandling af ledige borgere. Uddannelsen skal være medvirkende til at danne stærke faglige netværk på tværs af byer og kommuner.