airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Undervisningsprojekt om religions- og kulturmøder i Grønland og Danmark

I anledning af 300-året for Hans Egedes ankomst til Grønland, tilbydes et undervisningsprojekt om religions- og kulturmøder i Grønland og Danmark. Projektet er målrettet elever i 5. og 6. klasse, og lærere kan tilmelde sig projektet frem til 1. september 2021.
12. august 2021
Kulturmøder

Hvordan fejrer man jul i Grønland og i Danmark? Og hvordan har centrale myter og fortællinger været med til at forme religion og kultur i de to lande?

I 2021 er det 300 år siden den dansk-norske missionær Hans Egede tog til Grønland for at udbrede luthersk kristendom blandt efterkommerne af de nordboere, der var taget derop i vikingetiden. Nordboerne var dog væk, og Hans Egede mødte i stedet det arktiske folk inuit. Det blev til et møde mellem henholdsvis kristendom/skandinavisk kultur og inuits religion og kultur.
Det er dette religions- og kulturmøde og nogle af dets historiske følgevirkninger, eleverne kommer til at arbejde med i projektet.

Efter en kort præsentation af de to lande og de historiske forudsætninger for kristendommens komme til henholdsvis Danmark og Grønland arbejder eleverne med fortællingerne om Balders død, Jesus’ fødsel, død og opstandelse samt Havets moder. Her bliver de blandt andet præsenteret for forestillinger om skæbnetro og undergang versus opstandelse og evigt liv samt om havet versus himlen som det gode sted.

Som et konkret og nutidigt eksempel på et kultur- og religionsmøde sættes der derefter fokus på julen, der er en vigtig højtid i både dansk og grønlandsk kultur. Julens centrale indhold er, set med religiøse briller, den kristne fortælling om Jesus’ fødsel, men er der også spor af før-kristne traditioner i julefejringerne? Det spørgsmål skal eleverne med afsæt i nogle små nyproducerede vox-pops undersøge. Her fortæller danske og grønlandske børn om, hvordan de fejrer højtiden.
 
Med til projektet følger også en tegneserie om Hans Egedes møde med inuit, som deltagende klasser modtager i klassesæt, samt adgang til en hjemmeside med film-klip og et indbydende billedmateriale.

Materialet findes både på grønlandsk og dansk, og deltagelse er gratis.

Målgruppe: 5. – 6. kl.

Fag: Dansk, historie, billedkunst og kristendomskundskab

Antal lektioner: 10 - 15

Periode: Mellem efterårsferien og jul

Tilmelding: Inden 1. september 2021

Interesserede lærere kan tilmelde sig projektet her.