airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Corona og restriktioner

Selvstyret (ISN) og GCDH anbefaler at begynde at bruge Majoriaq højskoleordning igen
20. oktober 2021

covid-19 corona

Corona og restriktioner 

Corona og restriktioner
Der er næsten gået 19-20 måneder, da vi blev bekendt med en altødelæggende pandemi, der har slået fødderne i Majoriaq Højskoleordningen.
Da det var allerværst for ca. 19 måneder, i forår 2020, var der ca. 39 højskoleelever.
Nogle tog hjem til Grønland og der var 31 elever tilbage. Der startede 13 nye elever i efterår 2020. Og her i dette efterårstermin er der kun 6 elever til 3 forskellige højskoler. For ca. 5 år siden var der 57 elever hvert år, der var på højskole i Danmark.
Selvstyret og GCDH anbefalede i juni 2020 at Majoriaq centrene måtte vente lidt på bedre tider.
Nu er Danmark åben igen, selvom der stadig er en del 200-500 personer hverdag, der bliver smittet. Mange der nu bliver smittede er unge og børn, der endnu ikke er blevet vaccinerede.
Da kravene er lempede fra sidste periode og vi herfra Grønland bør følge de regler, der udstikkes fra den danske regering, er det op til de elever og dens Majoriaq Center, at stille andre reelle krav til eleverne.
Derfor kan vi fra Selvstyret (ISN) og GCDH anbefale at begynde at bruge Majoriaq højskoleordning igen og udefra det, planlægge de unges højskoleophold maximalt. Gerne fra sommer 2022.
For at give mere tryghed for de unge, der tager afsted til Danmark, er at eleven inden rejsen bør være fuldvaccineret (2 stik). Der er andre aktiviteter såsom udlandsrejser i form af studierejser, hvor der måske er andre restriktioner.
Det er også mere tryghed for vejlederne i Majoriaq Centre at der i elevens højskoleforløb ikke sker forudsætte sygdomme og nedlukninger.


Disse lovkrav er hentet fra højskolernes hjemmeside: www.ffd.dk
Test m.v. efter den 10. september 2021.
Sammenfatning
Der forefindes ikke længere centrale retningslinjer for højskolerne.
Skolerne skal som udgangspunkt få foretaget test på offentlige testcentre, men kan vælge at foretage lyntest på skolen. Dette kan ske ved at skolen indkøber nødvendigt udstyr til lyntest, eller anvender evt. overskud af udstyr, der ikke kan tilbageleveres.
Skolerne skal selv vurdere hvilke retningslinjer der skal gælde for den enkelte skole og indhente nødvendige oplysninger fra sundhedsmyndighederne.
Skolerne må gerne indføre skærpede krav for fremmøde på skolen og kan kræve både test, coronapas og mundbind.
Højskolernes aktuelle situation
08 september 2021
Bortfald af retningslinjer for Covid-19 efter 10. september 2021.
Kulturministeriet har meddelt, at der ikke længere er konkrete retningslinjer for højskolerne i relation til Covid-19, hvilket omfatter både smitteopsporing, test m.v

Derfor er det op til den aktuelle højskole, hvis der skulle ske midlertidig nedlukning og test, hvis der skulle forekomme smitte på højskolen.
19.10.2021