airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hovedresultater af småbørns sproglige og kommunikative udvikling

Uddannelsesstyrelsen offentliggjorde en rapport om ”Hovedresultater af
grønlandsktalende småbørns (8-36 mdr.) sproglige og kommunikative udvikling”, som i disse dage distribueres andre relevante instanser.
22. juni 2022

Uddannelsesstyrelsen i samarbejde med Førskoleområdet gennemførte den første systematiske og repræsentative undersøgelse af vestgrønlandske børns tidlige sproglige og kommunikative udvikling i årene 2012-2016. Undersøgelsen havde som overordnet formål at få evidensbaseret viden om den tidlige sprogtilegnelse hos grønlandske børn i form af kortlægning af den tidlige sprogtilegnelse. Resultaterne giver viden om det niveau af forståelse og ordkendskab, som man typisk finder blandt børn, hvilket er en forudsætning for at udpege børn, som kan være forsinkede i deres sproglige udvikling. Til dette formål bliver der udarbejdet normtabeller, både for det receptive og produktive ordforråd.

Undersøgelsen har ikke alene tilvejebragt viden om den typiske sprogtilegnelse, men også ført til ny og praktisk relevant viden om tidlig sprogtilegnelse blandt grønlandske småbørn. Derudover anvendes empiriske data til at beskrive tidlige tilegnelsesmønstre; bl.a. gestikulationsmønstre, børns første ord, kønsforskelle og typiske træk ved grammatik og kompleksitet.

Endvidere beskrives også det grønlandske sprog for at give et billede af, hvilke sprogstrukturer og udfordringer de grønlandske børn møder, når de er i gang med deres sprogtilegnelse, og hvilke kulturelle sprogbrug og kommunikationsformer der kan være med at udforme børnenes sproglige udvikling.

Rapporten henvender sig til en bred gruppe af fagfolk, der arbejder med børns sprog fx audiologopæder, pædagoger, sundhedsplejersker, lærere, psykologer og sprogforskere. Denne rapport beskriver og går i dybden med den sproglige udfordring, som børn stilles overfor, når de lærer grønlandsk ud

fra følgende spørgsmål:

- Hvordan lærer børn sprogets lyde?

- Hvordan udvikles gestik i børnenes kommunikation?

- Hvilke ord lærer børn tidligst, og kan man se forskelle på drenges og pigers ordtilegnelse?

- Er der en systematisk udvikling i barnets ordforrådstilegnelse?

- Hvad er det for en sprogstruktur barnet møder, og hvilke udfordringer giver det?

- Hvordan kan man vurdere, hvorvidt et barns sprog følger den typiske udvikling?

Denne rapport kan derfor på forskningsbaseret niveau understøtte kommunernes vurderinger af børns sprog. Desuden vil den være af stor interesse for de sprogligt interesserede forældre, der gerne vil vide mere om deres barns sproglige udvikling.

Links

Forskningsrapport

For yderligere information, kontakt:
Skolekonsulent Mette Larsen Lyberth
Email: mell@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 72 78