airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Meeqqap mappia GL

1. januar 0001

Vi kan med glæde meddele, at den reviderede Børnemappen og bilag nu kan hentes i Iserasuaat. Børnemappen er revideret således brugerne bedre kan vejledes til udfyldelse af den og hvem der har ansvaret for at alle børn har Børnemappe i førskolealderen i alle kommuner. Revideringen af den gør at den henter mere information om barnets hverdag og mere inviterede til forældresamarbejde samt dialog.
Børnemappen er revideret, så der også er inkluderet en Trivselsundersøgelse. Trivselsbarometeren skal ligesom Børnemappen udfyldes hver halve år. Dette skal sikre at alle dagtilbudspersonalet arbejder med Tidlig opsporing, for at sikre at alle børn i Grønland så tidlig som muligt støtter de sårbare børn eller forebygger børnenes mistrivsel.
I øjeblikket er konsulenterne og projektmedarbejderne i Førskoleområdet i gang med at lave opkvalificeringer i Tidlig opsporing for alle kommuner, hvor introduktion og vejledning i at arbejde med Trivlsesbarometer bl.a. er med i indholdet.
Yderligere informationer om Børnemappen kan også hentes i kommunernes Forvaltninger eller til konsulenterne i Førskoleområdet.

Meeqqap mappia

Katrine Larsen Lennert

Skolekonsulent for førskoleområdet

(+299) 34 61 52

kall@nanoq.gl