airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Personlig udvikling

Personlig udvikling er et obligatorisk fag fra 1. - 10. klasse. Her finder du information om formålet med undervisning i Personlig udvikling, undervisningsforløb og inspiration til undervisning.

Formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at vurdere egne muligheder, sætte mål, planlægge og tage kvalificerede valg i forbindelse med deres skolegang og videre uddannelse. Eleverne skal endvidere tilegne sig viden om forudsætningerne for en psykisk og fysisk sund livsførelse, herunder om de problemer, der knytter sig til misbrug af nydelses- og rusmidler. Eleverne skal opnå et grundlæggende kendskab til sikkerhed i skole, hjem, det omgivende samfund og naturen. Eleverne skal opnå indsigt i de familie-, bolig-, miljømæssige og økonomiske rammer, som samfundet sætter for menneskers dagligliv, og i de værdier og forpligtelser, der knytter sig til samværet i et familie-, arbejds- og samfundsfællesskab.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål - kap. 11.

Inspirationsmaterialer
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Lån materialer
Lån materialer
Læreplaner
Gå til
Sidst opdateret: 13. april 2021