airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Årsplan og trintestkalendere

Årsplan vedrørende folkeskolens trintest i 3. og 7. klasse.

Procedurer omkring årsplanens punkter iværksættes tids nok, at både skolen, skolens lærere og Uddannelsesstyrelsen har de relevante oplysninger inden for de anførte terminer.

1

August

Skolens leder / forvaltning

 

Skolens leder iværksætter, at samtlige elever registreres i elevadministration Tabulex TEA.

Der opdateres hver måned.

 

2

15. november

Skolens leder / forvaltning

 

Udfylder anmeldelse og trintestbestilling på særlig formular efter elevtal i de aktuelle årgangsklasser.

 

Anmeldelse og trintestbestilling indsendes pr. mail til ILA ilamisili@nanoq.gl.

 

3

Januar

ILA

 

Udsender meddelelse om Folkeskoleaktiviteter om test- og prøveterminer for 2 på hinanden følgende skoleår.

 

4

Ultimo januar

Skolens leder / skoleforvaltning

 

Bekendtgørelsens § 24 og § 25

Oversigt over elever, der af skolens leder fritages for test i ét eller flere fag, så det er ILA i hænde senest 31. januar ilamisili@nanoq.gl.

 

5

Februar

ILA

 

Udsender trintest til 3. klasse og 7. klasse på baggrund af anmeldelse og trintestbestilling, se punkt 2.

 

6

Februar

Marts

Skolens leder

 

Iværksætter fast tilbagemeldingsprocedure omkring modtagelsen af trinteste-ne.

Pakkelisten til trintestene efter kontroltælling på skolen returneres pr. mail til ILA ilamisili@nanoq.gl.

 

7

April

Skolens leder

 

Afvikler trintest i 3. klasse og i 7. klasse inden for de fastsatte tidsrammer, se punkt 3.

 

8

Ultimo april

Skolens leder

 

Bekendtgørelsens § 2: Elevernes resultater i trintest gennemgås forud for Angusakka og evaluering i de enkelte undervisningsfag inden 30. april.

 

9

Inden 15. maj

Skolens leder

 

Bekendtgørelsen § 28 stk. 2: Returnerer elevernes trintestbesvarelser rekommanderet til ILA att.: Evalueringsafdelingen, senest 15. maj.

Med i forsendelsen:

1. De overskydende ikke brugte trintest, hvoraf skolen i forvejen har lagt fra til de elever, der skal tage testen inden sommerferien – se punkt 10.

2. Liste over klassens elever – navn og cpr.nr.; ud for ikke deltagende elever noteres begrundelse for ikke deltagelse.

 

10

Inden 15. juni

Skolens leder

Afvikler trintest for elever i 3. og 7. klasse, der ved den ordinære afvikling var forhindret fx på grund af sygdom.

Samme indberetningsprocedure som punkterne 8, 9 og 10 til ILA for disse elever, senest 15. juni.

 

 Hent årsplan


Skolens forberedelse
til Trintest
Gå til
Afholdelse af trintest
Gå til
Om trintest resultater
Gå til
Formularer
Trintest
Gå til

Sidst opdateret: 12. maj 2023