airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Om trintest resultater

Rettelse af trintest
Faglærerne skal rette elevernes opgaver umiddelbart efter testen. Skolen udleverer facitlister samt et digitalt retteark – Naatsorsuut/Retteark – med vejledning til lærerne.
Information til elever og forældre
Efter gennemgang af testresultaterne skal faglæreren snarest muligt underrette den enkelte elev samt dennes forældre om elevens testresultater og generelle præstation. Elevens testresultater samt informationer fra den daglige undervisning, evalueringsværktøjet Angusakka samt elevens eget arbejde indgår herefter i den samlede vurdering til udarbejdelse af en handleplan for elevens videre skolegang.
Forsendelse af testresultater
Når faglærerne har gennemgået de enkelte elevers resultater, sender skolen samtlige opgavesæt – besvarede og ikke-besvarede – og facitlister retur til Uddannelsesstyrelsen. Opgavearkene skal være Uddannelsesstyrelsen i hænde senest d. 1. maj – jf. Årsplan.
Om trintest
Gå til
Skolens forberedelse
til Trintest
Gå til
Afholdelse af trintest
Gå til
Formularer
Trintest
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023